Ústav pro hydrodynamiku

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. V současné době lze vědecký výzkum na ústavu rozdělit na čtyři hlavní tematické okruhy: mechanika tekutých soustavhydrologiereologie a úprava vody. Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, tyto obory se často prolínají a mají mnoho společného. Zasahují do oblastí hydrauliky (hydrodynamiky), reologie polymerů, matematického modelování, koloidní chemie, hydrochemie, hydrodynamiky biosféry, vodního hospodářství, stavebního, strojního, chemického a fyzikálního inženýrství a životního prostředí.

více o činnosti ÚH »»»

Aktuality

V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 2016 bude přednášet Ing. Lenka Šebestíková, Ph.D.: Proč je zebra pruhatá a srdce rytmicky tluče – aneb chemické a koncentrační vlny kolem nás; RNDr. Václav Šípek, Ph.D., Ing. Jan Hnilica, Ph.D.: Hydrologické modelování; Ing. Petra Peer, Ph.D.: Nanovlákna pod mikroskopem.

více »»»

Po oba dva dny od 14 hod. tematická přednáška: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.: Sinice - hrozba pro pitnou vodu

více »»»

50 let experimentálního hydrologického výzkumu v rámci ÚH AVČR a 40 let pozorování malého povodí Liz na Šumavě (Workshop s mezinárodní účastí)

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz