Ústav pro hydrodynamiku

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. V současné době lze vědecký výzkum na ústavu rozdělit na čtyři hlavní tematické okruhy: mechanika tekutých soustavhydrologiereologie a úprava vody. Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, tyto obory se často prolínají a mají mnoho společného. Zasahují do oblastí hydrauliky (hydrodynamiky), reologie polymerů, matematického modelování, koloidní chemie, hydrochemie, hydrodynamiky biosféry, vodního hospodářství, stavebního, strojního, chemického a fyzikálního inženýrství a životního prostředí.

více o činnosti ÚH »»»

Aktuality

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. byl jedním z vystavovatelů na Veletrhu vědy 2016. Veletrh se konal 19 až 21. 5. na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Zájem veřejnosti o stánek Ústavu pro hydrodynamiku byl velký.

více »»»

Spolek Fórum Věda žije! a Středisko společných činností AV ČR vyhlašují třetí ročník fotografické soutěže pro zaměstnance Akademie věd ČR Věda fotogenická. Maximálně tři fotografie ve dvou kategoriích mohou autoři posílat do 30. června 2016.

více »»»

Petra Peer z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. získala cenu Wernera von Siemense za nejlepší ženskou absolventskou práci v roce 2015 v České republice. Cenu každoročně vyhlašuje společnost Siemens s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR a OPTEK pořádají pravidelné přátelské setkání profesionálů v experimentální mechanice tekutin i zájemců o tento obor. Sympozium se koná v Liticích (okr. Česká Lípa).

více »»»

Posviťte si na vědu společně s vědci Akademie věd České republiky. Od 2. května do 30. června 2016 se uskuteční tradiční Jarní exkurze do světa vědy - volná část Týdne vědy a techniky AV ČR.

více »»»

Skvělé nápady - 3 minuty - jeden den: Prestižní mezinárodní soutěž Falling Walls Lab se koná letos podruhé v České republice. Doktorandi, mladí vědci, studenti i pracující zde mají možnost prezentovat během 3 minut své inovativní vědecké projekty, modely či nápady. Přihlásit se můžete do 19. května 2016!!!!

více »»»

Konference se bude zabývat nedostatkem vody v krajině, potřebnými opatřeními a pozemkovými úpravami. Odpoledne bude věnováno vznikající fosforové platformě, problematice fosforu ve vodních tocích a jeho recyklaci.

více »»»

The IWA specialist group on particle separation is exited to invite you to Oslo, Norway, for the «Advances in particle science and separation: meeting tomorrow’s challenges», which follows the successful conference of 2014 in Sapporo, Japan. Colloidal particles and small particles in water and wastewater represent the largest group of pollutants desired to be removed during treatment. Particle removal contributes significantly in the overall treatment process either as a single treatment process or as an important part of the complicated processes. The IWA PS-2016 Oslo conference will focus on how to meet tomorrow’s challenges in particle science and separation.

více »»»

16th Biennial Conference ERB 2016, with the special theme: “Hydrological behaviour in small basins under changing conditions”. Research in small basins is expected to contribute to studies of land use and climate change, interdisciplinary studies, studies of uncertainties and development of new measuring techniques, besides further hydrological process understanding. The networks of small basins are important tools in several types studies, examples are: large scale modelling validation, the assessment of sosio-economical aspects of the hydrological cycle, the detection of trends an changes in runnof regimes and ecosystems responses due to anthropogenic activities and climate variability.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz