Ústav pro hydrodynamiku

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. V současné době lze vědecký výzkum na ústavu rozdělit na čtyři hlavní tematické okruhy: mechanika tekutých soustavhydrologiereologie a úprava vody. Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, tyto obory se často prolínají a mají mnoho společného. Zasahují do oblastí hydrauliky (hydrodynamiky), reologie polymerů, matematického modelování, koloidní chemie, hydrochemie, hydrodynamiky biosféry, vodního hospodářství, stavebního, strojního, chemického a fyzikálního inženýrství a životního prostředí.

více o činnosti ÚH »»»

Aktuality

Rada Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště. Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně nejpozději do 3. března 2017.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici asistent/ka ředitele pracoviště. Přihlášky se strukturovaným životopisem je možné zasílat do 20.2. 2017.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na místo postdoktorand/ka, který/á obhájil/a titul Ph.D. Písemné přihlášky s označením Výběrové řízení - postdoktorand zasílejte do 28. 2. 2017.

více »»»

6. konference českých a slovenských hydrologů, v Praze (Novotného lávka 5)

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz