Ústav pro hydrodynamiku

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. V současné době lze vědecký výzkum na ústavu rozdělit na čtyři hlavní tematické okruhy: mechanika tekutých soustavhydrologiereologie a úprava vody. Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, tyto obory se často prolínají a mají mnoho společného. Zasahují do oblastí hydrauliky (hydrodynamiky), reologie polymerů, matematického modelování, koloidní chemie, hydrochemie, hydrodynamiky biosféry, vodního hospodářství, stavebního, strojního, chemického a fyzikálního inženýrství a životního prostředí.

více o činnosti ÚH »»»

Aktuality

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. byl jedním z vystavovatelů na Veletrhu vědy 2016. Veletrh se konal 19 až 21. 5. na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Zájem veřejnosti o stánek Ústavu pro hydrodynamiku byl velký.

více »»»

16th Biennial Conference ERB 2016, with the special theme: “Hydrological behaviour in small basins under changing conditions”. Research in small basins is expected to contribute to studies of land use and climate change, interdisciplinary studies, studies of uncertainties and development of new measuring techniques, besides further hydrological process understanding. The networks of small basins are important tools in several types studies, examples are: large scale modelling validation, the assessment of sosio-economical aspects of the hydrological cycle, the detection of trends an changes in runnof regimes and ecosystems responses due to anthropogenic activities and climate variability.

více »»»

Petra Peer z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. získala cenu Wernera von Siemense za nejlepší ženskou absolventskou práci v roce 2015 v České republice. Cenu každoročně vyhlašuje společnost Siemens s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz