Ústav pro hydrodynamiku

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. V současné době lze vědecký výzkum na ústavu rozdělit na čtyři hlavní tematické okruhy: mechanika tekutých soustavhydrologiereologie a úprava vody. Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, tyto obory se často prolínají a mají mnoho společného. Zasahují do oblastí hydrauliky (hydrodynamiky), reologie polymerů, matematického modelování, koloidní chemie, hydrochemie, hydrodynamiky biosféry, vodního hospodářství, stavebního, strojního, chemického a fyzikálního inženýrství a životního prostředí.

více o činnosti ÚH »»»

Odborné konference

Aktuality

Martin Pivokonský oceněn studenty PřF UK jako nejlepší pedagog v sekci Geologie a Ústav pro životní prostředí za přednášku Hydrochemie.

více »»»

Oslavy Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března, jsou tradičně spojeny s množství akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit jinak nepřístupná místa spojená s vodou.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku Vás zve na Visegrádský Festival v Českých Budějovicích. Součástí festivalu jsou odborné přednášky, presentace účastníků Letní školy, diskuse s účastníky projektu a vyhlášení výsledků a předání cen fotosoutěže.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR vyhlašuje fotografickou soutěž pro studenty středních a vysokých škol. Pošlete své fotografie spolu s přihláškou do 15. 4. 2018 a hrajte o věcné ceny!

více »»»

Festival Týden mozku pořádaný Akademií věd ČR na téma nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurověd se uskuteční od 12. do 18. března 2018.

více »»»

Předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. navštívila 12. února Ústav pro hydrodynamiku.

více »»»

Devatenáctý ročník mezinárodní konference IWA pro mladé vědecké pracovníky zabývající se problematikou vody

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR jako jeden z pořadatelů, Vás zve na konferenci PITNÁ VODA 2018, která se bude konat v Táboře.

více »»»

8th World Congress on Particle Technology proběhne 22-26. května 2018 v Orlandu ve Floridě.

více »»»

Akademická rada udělila první místo Ing. Petře Peer, Ph.D. z Ústav pro hydrodynamiku AV ČR za snímek Polymerní perla.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz