Ústav pro hydrodynamiku

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. V současné době lze vědecký výzkum na ústavu rozdělit na čtyři hlavní tematické okruhy: mechanika tekutých soustavhydrologiereologie a úprava vody. Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, tyto obory se často prolínají a mají mnoho společného. Zasahují do oblastí hydrauliky (hydrodynamiky), reologie polymerů, matematického modelování, koloidní chemie, hydrochemie, hydrodynamiky biosféry, vodního hospodářství, stavebního, strojního, chemického a fyzikálního inženýrství a životního prostředí.

více o činnosti ÚH »»»

Aktuality

Druhý ročník multižánrového open air festivalu A-Fest in Park 2016, který pořádá Akademie věd ČR spolu s Botanickým ústavem AV ČR v Průhonickém zámku a parku.

více »»»

16th Biennial Conference ERB 2016, with the special theme: “Hydrological behaviour in small basins under changing conditions”. Research in small basins is expected to contribute to studies of land use and climate change, interdisciplinary studies, studies of uncertainties and development of new measuring techniques, besides further hydrological process understanding. The networks of small basins are important tools in several types studies, examples are: large scale modelling validation, the assessment of sosio-economical aspects of the hydrological cycle, the detection of trends an changes in runnof regimes and ecosystems responses due to anthropogenic activities and climate variability.

více »»»

Společnost B.I.D. services pořádá konferenci "Sucho v krajině", která se bude konat dne 22. 9. 2016 v Brně. Konference je věnována závažným problémům nedostatku vody, krajinnému plánování, managementu vody v období sucha a opatřením, která jsou podniknuta k jeho nápravě.

více »»»

V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 2016 bude přednášet Ing. Lenka Šebestíková, Ph.D.: Proč je zebra pruhatá a srdce rytmicky tluče – aneb chemické a koncentrační vlny kolem nás; RNDr. Václav Šípek, Ph.D., Ing. Jan Hnilica: Hydrologické modelování; Ing. Petra Peer, Ph.D.: Nanovlákna pod mikroskopem.

více »»»

Po oba dva dny od 14 hod. tematická přednáška: RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.: Sinice - hrozba pro pitnou vodu

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz