Ústav pro hydrodynamiku

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (veřejná výzkumná instituce), je součástí Akademie věd České republiky. V současné době lze vědecký výzkum na ústavu rozdělit na čtyři hlavní tematické okruhy: mechanika tekutých soustavhydrologiereologie a úprava vody. Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, tyto obory se často prolínají a mají mnoho společného. Zasahují do oblastí hydrauliky (hydrodynamiky), reologie polymerů, matematického modelování, koloidní chemie, hydrochemie, hydrodynamiky biosféry, vodního hospodářství, stavebního, strojního, chemického a fyzikálního inženýrství a životního prostředí.

více o činnosti ÚH »»»

Aktuality

Dny otevřených dveří Ústavu pro hydrodynamiku, které se konaly 8 a 9. listopadu, jsou úspěšně za námi. Během dvou dnů nás navštívilo téměř 300 zájemců o vědu a výzkum.

více »»»

Akademická rada udělila první místo Ing. Petře Peer, Ph.D. z Ústav pro hydrodynamiku AV ČR za snímek Polymerní perla.

více »»»

V rámci Týdne vědy a techniky 2017 proběhla v sobotu 11. 11. v 11:00 v sídle Akademie věd ČR na Národní v Praze panelová diskuze: Pitná voda ze sklenice, narazíme na sinice?

více »»»

V rámci týdne vědy a techniky 2017 proběhlo několik přednášek Ing. Petry Peer, Ph.D. z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR s názvem: "V síti nanovláken"

více »»»

Proběhl odborný kurz ČERPÁNÍ A TRUBNÍ DOPRAVA SMĚSÍ

více »»»

Rozhovor s Martinem Pivokonským ve Studiu 6 ČT na téma zhoršování kvality vody Bajkalu.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR jako jeden z pořadatelů, Vás zve na konferenci PITNÁ VODA 2018, která se bude konat v Táboře.

více »»»

Ve dnech 11. - 15. 9. 2017 se v Domě techniků Na Novotného lávce v Praze uskutečnila 18th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles

více »»»

V úterý 10. října od 13 hod se v zasedací místnosti konala přednáška prof. Ing. Mgr. Jana Frouze, CSc., ředitele Výzkumné infrastruktury SoWa.

více »»»

Ve dnech 5-7.10. 2017 se většina zaměstnanců ÚH zúčastnila prvního ročníku výjezdního zasedání.

více »»»

Martin Pivokonský se zúčastnil semináře "Význam půdy a vody pro společnost" s přednáškou Důsledky vnosu živin z půd povodí na kvalitu vodních zdrojů a úpravu vody.

více »»»

Šance získat prestižní ocenění je opět zde Přihlašujte se do 27. 11. 2017

více »»»

COBEM is the ABCM International Congress of Mechanical Engineering. COBEM takes place every two years in a Brazilian city. The 24th version of the Congress will be held in Curitiba, at the Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). People from around world are welcome to participate in the 24 th edition of the congress, to discuss important issues such as sustainability, new manufacturing approaches, thermal and fluid sciences, numerical modeling among others important subjects.

více »»»

8th World Congress on Particle Technology proběhne 22-26. května 2018 v Orlandu ve Floridě.

více »»»

The 6th European Conference on Computational Mechanics (Solids, Structures and Coupled Problems) (ECCM 6) and the 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD 7) will be jointly organized in Glasgow, UK.

více »»»

CHoPS, one of the largest international conferences devoted to all aspects of particulate solids technology, will be held at Greenwich Maritime Campus in London in 2018.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz