Aktuality

Srdečně Vás zveme na 6. konferenci českých a slovenských hydrologů, v Praze (Novotného lávka 5). Přihlášky a příspěvky do sborníku v jazyce českém, slovenském nebo anglickém zasílejte dle dostupných pokynů a podle vzoru do 27.3. 2017 elektronickou poštou na adresy: miroslav.tesar@iol.cz; brych@ih.cas.cz

více »»»

The Annual European Rheology Conference (AERC 2017) in conjunction with the Nordic Rheology Conference will take place in Copenhagen, Denmark from 3rd to 6th April, 2017.

více »»»

Konference 10 Years of Excellent Ideas, pořádaná při příležitosti 10. výročí založení Evropské rady pro výzkum

více »»»

Rada Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště. Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně nejpozději do 3. března 2017.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na místo postdoktorand/ka, který/á obhájil/a titul Ph.D. Písemné přihlášky s označením Výběrové řízení - postdoktorand zasílejte do 28. 2. 2017.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici asistent/ka ředitele pracoviště. Přihlášky se strukturovaným životopisem je možné zasílat do 20.2. 2017.

více »»»

Dny otevřených dveří Ústavu pro hydrodynamiku jsou úspěšně za námi. Během dvou dnů nás navštívilo 68 zájemců o vědu a výzkum.

více »»»

V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 2016 bude přednášet Ing. Lenka Šebestíková, Ph.D.: Proč je zebra pruhatá a srdce rytmicky tluče – aneb chemické a koncentrační vlny kolem nás; RNDr. Václav Šípek, Ph.D., Ing. Jan Hnilica, Ph.D.: Hydrologické modelování; Ing. Petra Peer, Ph.D.: Nanovlákna pod mikroskopem.

více »»»

50 let experimentálního hydrologického výzkumu v rámci ÚH AVČR a 40 let pozorování malého povodí Liz na Šumavě (Workshop s mezinárodní účastí)

více »»»

Po oba dva dny od 14 hod. tematická přednáška: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.: Sinice - hrozba pro pitnou vodu

více »»»

Společnost B.I.D. services pořádá konferenci "Sucho v krajině", která se bude konat dne 22. 9. 2016 v Brně. Konference je věnována závažným problémům nedostatku vody, krajinnému plánování, managementu vody v období sucha a opatřením, která jsou podniknuta k jeho nápravě.

více »»»

16th Biennial Conference ERB 2016, with the special theme: “Hydrological behaviour in small basins under changing conditions”. Research in small basins is expected to contribute to studies of land use and climate change, interdisciplinary studies, studies of uncertainties and development of new measuring techniques, besides further hydrological process understanding. The networks of small basins are important tools in several types studies, examples are: large scale modelling validation, the assessment of sosio-economical aspects of the hydrological cycle, the detection of trends an changes in runnof regimes and ecosystems responses due to anthropogenic activities and climate variability.

více »»»

Druhý ročník multižánrového open air festivalu A-Fest in Park 2016, který pořádá Akademie věd ČR spolu s Botanickým ústavem AV ČR v Průhonickém zámku a parku.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. byl jedním z vystavovatelů na Veletrhu vědy 2016. Veletrh se konal 19 až 21. 5. na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Zájem veřejnosti o stánek Ústavu pro hydrodynamiku byl velký.

více »»»

Posviťte si na vědu společně s vědci Akademie věd České republiky. Od 2. května do 30. června 2016 se uskuteční tradiční Jarní exkurze do světa vědy - volná část Týdne vědy a techniky AV ČR.

více »»»

Spolek Fórum Věda žije! a Středisko společných činností AV ČR vyhlašují třetí ročník fotografické soutěže pro zaměstnance Akademie věd ČR Věda fotogenická. Maximálně tři fotografie ve dvou kategoriích mohou autoři posílat do 30. června 2016.

více »»»

The IWA specialist group on particle separation is exited to invite you to Oslo, Norway, for the «Advances in particle science and separation: meeting tomorrow’s challenges», which follows the successful conference of 2014 in Sapporo, Japan. Colloidal particles and small particles in water and wastewater represent the largest group of pollutants desired to be removed during treatment. Particle removal contributes significantly in the overall treatment process either as a single treatment process or as an important part of the complicated processes. The IWA PS-2016 Oslo conference will focus on how to meet tomorrow’s challenges in particle science and separation.

více »»»

Konference se bude zabývat nedostatkem vody v krajině, potřebnými opatřeními a pozemkovými úpravami. Odpoledne bude věnováno vznikající fosforové platformě, problematice fosforu ve vodních tocích a jeho recyklaci.

více »»»

Skvělé nápady - 3 minuty - jeden den: Prestižní mezinárodní soutěž Falling Walls Lab se koná letos podruhé v České republice. Doktorandi, mladí vědci, studenti i pracující zde mají možnost prezentovat během 3 minut své inovativní vědecké projekty, modely či nápady. Přihlásit se můžete do 19. května 2016!!!!

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR a OPTEK pořádají pravidelné přátelské setkání profesionálů v experimentální mechanice tekutin i zájemců o tento obor. Sympozium se koná v Liticích (okr. Česká Lípa).

více »»»

Konference se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Součástí bude přednáška pozvaného přednášejícího RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D. (ÚH AV ČR, v.v.i.)

více »»»

Milí zájemci o vědu a vzdělávání, po roce pro vás opět chystáme Veletrh vědy. Ať už jste student, vědec, rodič s dítětem či školák, máte se na co těšit. Hala plná výstavních stánků. Přijďte se podívat vědě pod pokličku. Slibujeme, že nevaříme jen suchou teorii, ale bude to pořádná jízda! Také Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. představí to nejzajímavější ze svého výzkumu.

více »»»

ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s. ODBORNÁ SKUPINA PRO VODOVODY a KANALIZACE Vás zve na seminář "Vodovody a kanalizace - hlavní problémy správy, provozu a investičního rozvoje". 11. května 2016, od 10,00 hod, Kongresový sál č. 418, Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha 1

více »»»

Petra Peer z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. získala cenu Wernera von Siemense za nejlepší ženskou absolventskou práci v roce 2015 v České republice. Cenu každoročně vyhlašuje společnost Siemens s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR.

více »»»

The 26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) will be held in Prague, Czech Republic, from the 22nd of June to the 2nd of July 2015. As chairman of the Local Organising Committee IUGG 2015, and on behalf of the entire Czech Geosciences community, I cordially invite you to attend this once-in-a-lifetime scientific and social event.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., a International Freight Pipeline Society si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci 15th International Freight Pipeline Society Symposium, která se bude konat v termínu 24. – 26. 6. 2014 v Praze.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, Ústav hydrológie SAV, Bratislava, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, Český národní výbor pro hydrologii a Český hydrometeorologický ústav, Praha, si Vás dovolují pozvat na konferenci s mezinárodní účastí: Hydrologie malého povodí 2014, která se bude konat 22. - 24.4. 2014 v Praze.

více »»»

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., si Vás v rámci projektu Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů dovoluje pozvat na dvoudenní přednášku v rámci vzdělávacího kurzu Regresní metody při zpracování experimentálních dat. Kurz je určen pro akademické pracovníky a studenty doktorandského studia Fakulty technologické.

více »»»

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz