Konference ERC: 10 Years of Excellent Ideas

Technologické centrum AV ČR pořádá 15. března 2017 při příležitosti 10. výročí založení Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC) konferenci s názvem „10 Years of Excellent Ideas“. Konference se bude konat ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v prostorách historické budovy Karolina. 16. března 2017 bude následovat regionální den ERC v Brně, pořádaný ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Zúčastní se čelní představitelé ERC a českých institucí, stejně jako vybraní řešitelé grantů ERC, kteří představí svůj špičkový výzkum. Obě akce jsou součástí evropského „Týdne ERC“ (13. - 19. března 2017), během nějž se v řadě zemí EU uskuteční oslavy tohoto výročí, konference a diskusní stoly či popularizační akce s cílem propagovat ERC a výsledky projektů špičkového badatelského výzkumu. 

Předběžný program akce v Praze

Předběžný program akce v Brně

Evropská rada pro výzkum v březnu 2017 oslaví 10. výročí svého založení. Vznikla v roce 2007 jako vůbec první evropská organizace pro podporu projektů, jež mají posunout stávající hranice oborových znalostí, a převratným způsobem ovlivnit daný obor a otevřít zcela nové výzkumné perspektivy v celosvětovém měřítku (tzv. „frontier research”). Za pouhých deset let své existence si ERC získala mezinárodní prestiž a uznání. Její granty, financované z rámcových programů EU, se staly známkou a měřítkem kvality vědy a výzkumu v jednotlivých zemích. Dosud bylo v programu H2020 podpořeno téměř 7000 špičkových výzkumných pracovníků z celého světa a 40 000 členů jejich týmů. Bylo publikováno téměř 100 000 článků v předních mezinárodních vědeckých časopisech. Šest řešitelů ERC grantů získalo Nobelovu cenu.

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz