Cena Studentský Velemlok

Doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. získal cenu Studentského Velemloka pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty za přednášku Hydrochemie. Cena se uděluje každý rok vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů.

Na základě výsledků studentské ankety nominují její organizátoři každoročně 10 kandidátů za každou sekci (Biologická sekce, Chemická sekce, Geografická sekce a Geologická sekce s přidruženým Ústavem pro životní prostředí a ostatními pracovišti), z nichž vyberou pro každou sekci vítěze členové Studentské komory Akademického senátu fakulty.

Název ceny odkazuje na Velemloka čínského, který dlouhá desetiletí žil v prostorách budovy Viničná 7 a byl neoficiálním symbolem Přírodovědecké fakulty.

Cena byla slavnostně předána děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na reprezentačním plese fakulty v Kongresovém centru V Praze.

více informací na stránkách Přírodovědecké fakulty:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/na-reprezentacnim-plese-byli-vyhlaseni-vitezove-ankety-studentsky-velemlok

 

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz