Týden vědy a techniky 2017

Dny otevřených dveří Ústavu pro hydrodynamiku

8. a 9. listopadu 2017, 13-17 hod


Exkurze:

Hydrologické modelování a výstraha před povodněmi

Řadu obcí ČR postihují pravidelně lokální přívalové povodně a často mají katastrofální důsledky. V rámci exkurze bude představena terénní meteorologická stanice, která je součástí lokálního výstražného systému (LVS) před přívalovými povodněmi, který byl navržen v ÚH AVČR pro pramenné oblasti Krkonoš. Budou vysvětleny základní principy hydrologického modelování a způsob vzniku hydrologické předpovědi. Pro zájemce budou vysvětleny principy modelování klimatu a úskalí spojené s touto problematikou.

Proudění tekutin a jeho formy

Proudění je jev probíhající všude kolem nás i v nás samých a lze říci, že je i základním projevem života samotného. Proudění má různé formy od jednoduchých projevů po složité toky vícefázových soustav (suspenzí, emulzí, disperzí) probíhajících souběžně s různými doprovodnými jevy (přestupem tepla, chemickými reakcemi atp.). Náplní exkurze budou ukázky, jak lze měřit chování proudového pole pomocí důmyslných metod, nebo jej simulovat pomocí numerických metod s využitím výkonné výpočetní techniky.

Vše teče – panta rhei

Zajímá vás, proč těsto při míchání šplhá vzhůru po míchadle? Proč se kečupu z láhve nechce ven? Proč se gel na vlasy, majonéza i sirup mající skoro stejnou viskozitu chovají zcela jinak? Proč se PET láhev smrskne, když do ní nalijete teplou vodu? Co mají tyto různé materiály společného z hlediska charakterizace jejich tečení? Víte, k čemu slouží magnetické kapaliny nebo jak a z čeho se připravuje nanovlákno? Prohlídka laboratoří, kde se zkoumá reologie, věda o tom jak tečou materiály.

Sinice - skrytá hrozba (není to jen o zákazu koupání) & vše se vrátí v pitné vodě

Vodní květ dokáže nejen zkazit letní koupání, ale tyto organismy mohou ohrozit i kvalitu pitné vody z kohoutku. Při zvýšeném výskytu sinic a řas totiž mohou kolabovat úpravny pitné vody. Vše, co vypustíme do prostředí, se k nám zase vrátí. Pesticidy, léčiva, hormony a jiné mikropolutanty se velmi obtížně odstraňují samočistícím procesem v přírodě, ale i na čistírnách odpadních vod. Co s nimi, když se dostanou až na úpravnu pitné vody? Aneb s čím vším si musí vodárny umět poradit?

Science show:

Protřepat nebo promíchat?

Uvidíte experimenty, které ukazují, kdy je výhodnější protřepat a kdy zamíchat vodu nebo jiné kapaliny. Čekají na vás různorodé nádoby plné kapalin, které se mají nebo nemají rády. Otestujete si, k čemu všemu je dobrá laboratorní míchačka. Odvážlivci si budou moci vyzkoušet kouzelnické triky, kde hlavní roli hrají voda, olej, nebo mléko.  Budeme si povídat o tom, co je to samovolný tok kapalin, co je to povrchové napětí, jak vyrobit emulzi.

Úprava pitné vody naživo

Aby byla voda pitná, musí většinou projít procesem úpravy. Složitost tohoto procesu závisí na znečištění zdroje vody. Proč někdy stačí vodu jen přefiltrovat a jindy je třeba nasadit celý "arzenál" chemických látek a fyzikálních procesů? Navštivte nás a ukážeme vám výrobu pitné vody v laboratorním měřítku. Nakouknete pod vodárenskou pokličku a dozvíte se, co je koagulace, flokulace, sedimentace, filtrace nebo adsorpce, a jak s využitím těchto procesů dokážeme ze znečištěné vody udělat pitnou.

 Přednáška:

Voda v přírodě – kudy teče a jak tento děj modelovat

po oba dva dny ve 14:00 hod

Přednášející: Ing. Jan Hnilica, Ph.D.RNDr. Václav Šípek, Ph.D.

Dozvíte se, jakými cestami odtéká dešťová voda a kolik jí odteče. Povíme si, zda je možné tento proces modelovat. Ukážeme si, jaké jsou hlavní typy hydrologických modelů a popíšeme si jejich výhody a nevýhody. Podíváme se do hydrologického modelu a zjistíme, jak funguje.

 

Kompletní informace a možnosti rezervace:

http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=106&a=den-otevrenych-dveri-v-ustavu-pro-hydrodynamiku-av-cr


Organizaci zajišťují: Lenka Pivokonská, Irena Zíková

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz