Dny otevřených dveří Ústavu pro hydrodynamiku

8. a 9. listopadu 2017, 13-17 hod


Exkurze:

Hydrologické modelování a výstraha před povodněmi

  • Řadu obcí ČR postihují pravidelně lokální přívalové povodně a často mají katastrofální důsledky. V rámci exkurze bude představena terénní meteorologická stanice, která je součástí lokálního výstražného systému (LVS) před přívalovými povodněmi, který byl navržen v ÚH AVČR pro pramenné oblasti Krkonoš. Budou vysvětleny základní principy hydrologického modelování a způsob vzniku hydrologické předpovědi. Pro zájemce budou vysvětleny principy modelování klimatu a úskalí spojené s touto problematikou.

Proudění tekutin a jeho formy

  • Proudění je jev probíhající všude kolem nás i v nás samých a lze říci, že je i základním projevem života samotného. Proudění má různé formy od jednoduchých projevů po složité toky vícefázových soustav (suspenzí, emulzí, disperzí) probíhajících souběžně s různými doprovodnými jevy (přestupem tepla, chemickými reakcemi atp.). Náplní exkurze budou ukázky, jak lze měřit chování proudového pole pomocí důmyslných metod, nebo jej simulovat pomocí numerických metod s využitím výkonné výpočetní techniky.

Vše teče – panta rhei

  • Zajímá vás, proč těsto při míchání šplhá vzhůru po míchadle? Proč se kečupu z láhve nechce ven? Proč se gel na vlasy, majonéza i sirup mající skoro stejnou viskozitu chovají zcela jinak? Proč se PET láhev smrskne, když do ní nalijete teplou vodu? Co mají tyto různé materiály společného z hlediska charakterizace jejich tečení? Víte, k čemu slouží magnetické kapaliny nebo jak a z čeho se připravuje nanovlákno? Prohlídka laboratoří, kde se zkoumá reologie, věda o tom jak tečou materiály.

Sinice - skrytá hrozba (není to jen o zákazu koupání) & vše se vrátí v pitné vodě

  • Vodní květ dokáže nejen zkazit letní koupání, ale tyto organismy mohou ohrozit i kvalitu pitné vody z kohoutku. Při zvýšeném výskytu sinic a řas totiž mohou kolabovat úpravny pitné vody. Vše, co vypustíme do prostředí, se k nám zase vrátí. Pesticidy, léčiva, hormony a jiné mikropolutanty se velmi obtížně odstraňují samočistícím procesem v přírodě, ale i na čistírnách odpadních vod. Co s nimi, když se dostanou až na úpravnu pitné vody? Aneb s čím vším si musí vodárny umět poradit?

Science show:

Protřepat nebo promíchat?

  • Uvidíte experimenty, které ukazují, kdy je výhodnější protřepat a kdy zamíchat vodu nebo jiné kapaliny. Čekají na vás různorodé nádoby plné kapalin, které se mají nebo nemají rády. Otestujete si, k čemu všemu je dobrá laboratorní míchačka. Odvážlivci si budou moci vyzkoušet kouzelnické triky, kde hlavní roli hrají voda, olej, nebo mléko.  Budeme si povídat o tom, co je to samovolný tok kapalin, co je to povrchové napětí, jak vyrobit emulzi.

Úprava pitné vody naživo

  • Aby byla voda pitná, musí většinou projít procesem úpravy. Složitost tohoto procesu závisí na znečištění zdroje vody. Proč někdy stačí vodu jen přefiltrovat a jindy je třeba nasadit celý "arzenál" chemických látek a fyzikálních procesů? Navštivte nás a ukážeme vám výrobu pitné vody v laboratorním měřítku. Nakouknete pod vodárenskou pokličku a dozvíte se, co je koagulace, flokulace, sedimentace, filtrace nebo adsorpce, a jak s využitím těchto procesů dokážeme ze znečištěné vody udělat pitnou.

 

Přednáška:

Voda v přírodě – kudy teče a jak tento děj modelovat

po oba dva dny ve 14:00 hod

Přednášející: Ing. Jan Hnilica, Ph.D.RNDr. Václav Šípek, Ph.D.

Dozvíte se, jakými cestami odtéká dešťová voda a kolik jí odteče. Povíme si, zda je možné tento proces modelovat. Ukážeme si, jaké jsou hlavní typy hydrologických modelů a popíšeme si jejich výhody a nevýhody. Podíváme se do hydrologického modelu a zjistíme, jak funguje.

  

 Organizaci zajišťují: Lenka Pivokonská, Irena Zíková

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz