Důsledky vnosu živin z půd povodí na kvalitu vodních zdrojů a úpravu vody

Seminář "Význam půdy a vody pro společnost" se konal v úterý 26. září od 13:00 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze.

Jedním z přednášejících byl i doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR s přednáškou:

Důsledky vnosu živin z půd povodí na kvalitu vodních zdrojů a úpravu vody

 

Seminář byl pořádán Komisí pro životní prostředí AV ČR ve spolupráci se Strategií AV21 a Národní infrastrukturou SoWa. Cílem semináře bylo upozornit na význam interakcí půdy a vody pro lidskou společnost.

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz