fotografická soutěž „Visegrádská řeka“

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Praze, ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské university v Č. Budějovicích a partnery Visegrádského projektu No. 21710373 „Sustainable Water  Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine

vyhlašuje                 fotografickou soutěž „Visegrádská řeka“

                                    pro studenty středních a vysokých škol.

Fotosoutěž "Visegrádská řeka" - leták

Fotosoutěž "Visegrádská řeka! - informace a přihláška

 

  Pošlete své fotografie a hrajte o věcné ceny!

Jak se zapojit:

- pošlete 1 fotografii na téma voda (řeka, vodní tok, jezera, nádrže, rybníky, mokřady, údolí s 
      vodními toky, …)
- k fotografii připojte název, místo pořízení a vaše jméno a příjmení, místo pobytu 
      (viz formulář přihlášky níže)
- fotografie posílejte spolu s přihláškou do 15. 4. 2018 na adresu „V4-festival@ih.cas.cz
- fotografie musí být v přiměřené kvalitě, grafické úpravy jsou  povolené.

Vyhlášení výsledků fotosoutěže a odevzdání cen se uskuteční 26. 4. 2018 v 12:30 hodin v posluchárně Z1 Zemědělské fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích (Studentská 789, pavilon ZR) v rámci Visegrádského festivalu, jehož součástí budou i odborné a vědecko-populární přednášky související s tématem soutěže – vodním hospodářstvím a hydrologií.

Kontakt:  V4-festival@ih.cas.cz , www.ih.cas.cz/V4-festival

              

                  


Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz