Grantové výzvy

Název výzvy
  Termín odevzdání Datum vyhlášení
H2020: ERC Starting grant 17. 10. 2017 3. 8. 2017
AV ČR: Zahraniční pracovní cesty 22. 9. 2017 23. 6. 2017
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Průběžná, max. do 1. 12. 2017 28. 6. 2017
WIS: Stipendium na tříleté postdoktorské pobyty 22. 8. 2017 12. 6. 2017
H2020: ERC Advanced Grant 31. 8. 2017 16. 5. 2017
Cena Wernera von Siemense 27. 11. 2017 27. 4. 2017
H2020: MSCA Individual Fellowships

14. 9. 2017

14. 10. 2015
H2020: Twinning 15. 11. 2017 14. 10. 2015
H2020: ERA Chairs 5. 10. 2017 14. 10. 2015
H2020: FET-Open research and innovation actions 27. 9. 2017 14. 10. 2015
Calls for projects under Horizon 2020   11. 12. 2013
Swiss National Science Foundation: International Short Visits celoročně  
Visegrad Scholarship Program 31. 1. 2018  
Fulbrightovo stipendium

- 1. 9. Stipendium pro postgraduální studium

- 1. 11. Stipendium pro vědce a přednášející, Fulbright-Masarykovo stipendium

Fellowship to visit ERC Grantee – Support of ERC Grant Applicants

 

 tabulka převzata z itb.cas.cz

zajímavé stránky: www.anlupa.cz

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz