Konference PITNÁ VODA 2018

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR jako jeden z pořadatelů, Vás zve na konferenci:

PITNÁ VODA 2018,

která bude již 14. pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží

Termín konání:

28. - 31. května 2018

Místo konání:

hotel Dvořák Tábor

Konference se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je žádoucí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných přístupů a snaha ke spolupráci pro dosažení společného cíle - kvalitní pitné vody.

Ke stažení:

přihláška

program konference

první oznámení spolu s návratkou, ve formátu .doc.pdf

samostatná návratka ve formátu .doc.pdf

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz