Kurz 2017 - Čerpání a trubní doprava směsí

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s CzWA z.s. uspořádal ve dnech 17/10 až 19/10/2017 výukový kurz s tématikou "Čerpání a trubní doprava směsí".

Jednalo se o historicky první kurz toho druhu pořádaný v České a Slovenské republice. Kurz absolvovalo 27 účastníků z Čech a 2 účastníci ze Slovenska.

Frekventanti kurzu si mohli ve třech dnech osvojit praktické dovednosti a to ne pouze formou vhodně vedených přednášek, ale i během praktických početních cvičení. Prvnímu dni byla věnována tématika newtonských suspenzí, druhý den se navázalo s tématikou toku nenewtonských suspenzi, ve třetím dni se probíralo čerpání a to jak newtonských tak i nenewtonských směsí. V programu byla začleněna i návštěva laboratoří ústavu s ukázkou měření na trubní lince a s představením nejnovějších zařízení pro určování tokových vlastností směsí a past.

 Kurzu se účastnili především pracovníci firem zabývajících se čerpací technikou, projektanti, provozovatelé čistíren odpadních vod a mladí pracovníci nastupující do konstrukčních kanceláří se zaměřením na hydraulickou problematiku. Jako čestný host přijal pozvání prof. Melichar ze strojní fakulty ČVUT v Praze.

Dle zpětné vazby, účastníci hodnotili proběhlý kurz velmi kladně. Splnil jejich očekávání. A co účastníky nejvíce pozitivně překvapilo? - Logická návaznost témat, zkušenosti s čerpáním směsí a praktické návody pro výpočty vlastností směsí a pro stanovení parametrů jejich čerpatelnosti. 
V návaznosti na kladné hodnocení uchazečů, školitelé zvažují otevření dalšího kurzu na toto téma v roce 2018 a event. pokračování tohoto kurzu s rozšiřující – prohlubující tématikou.    
http://www.ih.cas.cz/kurz2017


Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz