NANOCON 2017

9. ročník mezinárodní konference nanomateriálů - výzkum & aplikace

NANOCON, mezinárodní konference, společně pořádaná společností TANGER, spol. s r.o. a Českou společností pro nové materiály a technologie, je první konference v České republice zaměřená pouze na nanomateriály, na jejich výzkum, aplikace a potenciální vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

18. - 20. rijna 2017,
Hotel Voronez I, Brno, Ceska republika

TERMINY
Abstrakty 31. cervence 2017
Plne texty 3. rijna 2017
Registrace 15. zari 2017
- - - - - - - - - - - - - - - - -

SEKCE A - NANOMATERIALY PRO ELEKTRONICKE, MAGNETICKE A OPTICKE APLIKACE. UHLIKOVE NANOSTRUKTURY, KVANTOVE TECKY

SEKCE B - PRUMYSLOVE A ENVIRONMENTALNI APLIKACE NANOMATERIALU

SEKCE C - BIONANOTECHNOLOGIE, NANOMATERIALY PRO MEDICINU

SEKCE D - MONITOROVANI A TOXICITA NANOMATERIALU

SEKCE E - POKROCILE METODY PRIPRAVY A CHARAKTERIZACE NANOSYSTEMU

POSTEROVA SEKCE (A - E)

WEB - www.NANOCON.eu

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz