Nepitelná voda - článek v MF Dnes

31.7.2018 vyšel na titulní straně MLADÉ FRONTY DNES článek: "Nepitelná voda. Voda v české přírodě je kvůli teplu a pesticidům natolik znečištěná, že už se blíží hranici, kdy z ní lze ještě ve vodárně udělat průzračnou a pitnou". Článek pokračuje na str. 3: "Ohrožená pitná voda. Kvalita zdrojů vody se nejen kvůli suchu, sinicím a pesticidům stále zhoršuje". K tématu se vyjádřil ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR Martin Pivokonský, společně s ředitelem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Oldřichem Vlasákem a vedoucím útvaru vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Vltavy Markem Liškou.

Článek v MF Dnes - titulní strana: Nepitelná voda

Pokračování článku na straně 3: Ohrožená pitná voda

 

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz