panelová diskuze: Pitná voda ze sklenice, narazíme na sinice?

pořádá: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

v sobotu 11. 11., 11:00

Akademie věd ČR, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, místnost 206

Účastníci diskuze:

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Prof. Ing. Václav Janda, CSc.
Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí PřF UK

 

více informací a možnost rezervace:

http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=268&a=pitna-voda-ze-sklenice-narazime-na-sinice-


Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz