Úspěšná konference pořádaná Ústavem pro hydrodynamiku

Ve dnech 11. - 15. 9. 2017 se v Domě techniků Na Novotného lávce v Praze uskutečnila

18th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles,

pořádaná Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR, v. v . i., ve spolupráci s Wroclaw University of Environmental and Life Sciences.

Konference byla tradičně zaměřena na dvou a multi-fázové proudění, hydrotransport a pneumotransport, proudění a pohyb sedimentů v řekách a otevřených kanálech, sedimentaci, reologii suspenzí, metody a techniky experimentálního a numerického modelování.

Konference byla skutečně mezinárodní, účastnilo se jí téměř 60 účastníků a Sborník konference obsahuje plné texty 50 článků vybraných ze 73 podaných příspěvků. Pro zajištění vysokého standartu konference byly všechny příspěvky posouzeny minimálně dvěma oponenty.
Na přijatých příspěvcích se podílelo 106 autorů z 20 zemí čtyř světadílů, Evropy, Asie, Ameriky a Austrálie. Většina autorů byla z pořádající země (Česká republika – 14), potom tradičně z Holandska (12) a Polska (11), z Indie (10), z Jižní Afriky (9), po šesti z Izraele, Německa, po pěti z Číny, Kanady a Rakouska, po čtyřech z Austrálie a Británie, tři z U.S.A. a další z Gruzie, Irska, Ruska, Španělska, Bulharska a Švédska.

Účastnící i členové mezinárodního vědeckého výboru konference ocenili vysokou odbornou úroveň i organizaci konference a rozhodli, že další konference se uskuteční v září 2019 v Kapském Městě.

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz