Velký zájem o dny otevřených dveří na ÚH

Dny otevřených dveří Ústavu pro hydrodynamiku, které se konaly 8 a 9. listopadu, jsou úspěšně za námi.

Během těchto dvou dnů nás navštívilo téměř 300 zájemců o vědu a výzkum.

V jednotlivých laboratořích byly předvedeny ukázky výzkumných činností, ale také řada zajímavých pokusů, které si mohli návštěvníci i sami vyzkoušet.

Letos jsme nabídli program vhodný pro všechny věkové kategorie. Našim ústavem prošli studenti, malé děti s rodiči i senioři. Podle ohlasů většina odcházela spokojena a i mírně překvapena, co všechno výzkum na ÚH zahrnuje.

Hlavní cílovou skupinou byly studenti středních škol (navštívilo nás asi 10 školních skupin), které jsme snad motivovali k dalšímu studiu a práci v akademii věd jim ukázali v nejlepším světle.

Po oba dva dny se konala přednáška Ing. Jana Hnilici, Ph.D.RNDr. Václava Šípka, Ph.D.: Voda v přírodě – kudy teče a jak tento děj modelovat. Ohlasy na přednášku byly velmi pozitivní.   

 

    

 

  

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz