Visegrádský Festival

                                                      

Visegrádský Festival

České Budějovice25.-26. dubna 2018

 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Praze, ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské university v Č. Budějovicích a partnery Visegrádského projektu No. 2171037 „Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine“,

Vás zve na Visegrádský Festival a k účasti ve fotografické soutěži Visegrádská řekapro studenty středních a vysokých škol.

 

Visegrádský festival - pozvánka

Visegrádský Festival - leták

Fotosoutěž "Visegrádská řeka" - leták

Fotosoutěž "Visegrádská řeka! - informace a přihláška


Součástí festivalu jsou odborné přednášky, presentace účastníků Letní školy, diskuse s účastníky projektu a vyhlášení výsledků a předání cen fotosoutěže.

Místo konání: Zeměděl. fak. JU v Č. Budějovicích, Studentská 789, pavilon ZR, posluch.Z1.   

Datum konání pro veřejnost:  26. 4. 2018

Program :

9:00 registrace účastníků
10:00 zahájení, přivítání účastníků festivalu, představení projektu a V4-group
10:15 odborná přednáška "Voda ztracená a vrácená (revitalizace šumavských   rašelinišť)", RNDr. I. Bufková, Ph.D., Správa Národního parku Šumava
10:45 presentace účastníků Letní školy
11:15 přestávka, diskuse s účastníky projektu
12:00 odborná přednáška „Úloha vegetace při ochraně vodních poměrů“, prof. Ing. T. Kvítek, CSc., ZF JU v Českých Budějovicích
12:30 vyhlášení výsledků a předání cen fotosoutěže
13:00 závěr festivalu

 Kontakt             : V4-festival@ih.cas.cz

Další informace: www.ih.cas.cz/V4-festival,  http://vf-water.eu


Anotace přednášek:

prof. Ing. T. Kvítek, CSc.: Úloha vegetace při ochraně vodních poměrů

V příspěvku je analyzován termín vodní poměry. Vliv vegetace na odtok a jakost vody je ukázán na experimentálních datech a výsledcích z malých povodí, je diskutována problematika retence a jakosti vody, které je třeba v krajině řešit vždy současně. Plošná vegetace (les, louky a pastviny) je velmi účinná pro jakost vody a brání vyplavování látek z půdního profilu. Pro řešení sucha, "mokra" i jakosti vody je nutno v krajině realizovat přírodě blízká i technická opatření, která zadržují vodu na zemědělském i lesním půdním fondu.

RNDr. I. Bufková, Ph.D.: Voda ztracená a vrácená (revitalizace šumavských rašelinišť a mokřadů)

Přednáška je zaměřena na vodu v krajině a důležitost mokřadů pro vodní režim. Likvidace mokřadů a snížené zadržování vody v krajině mají nepříznivý dopad na přírodu i na celou společnost, negativní dopady se stupňují se změnou klimatu. Obnova poškozených mokřadů i přirozeného vodního režimu mohou vést ke zmírnění projevů klimatické změny. Na příkladu Šumavy bude ukázáno jak je možné mokřady i unikátní rašeliniště obnovit a zachránit, jak náročná je revitalizace potoků, i reakce mokřadních biotopů na provedené revitalizace.


Kde se V4 festival pořádá: GPS souřadnice: 48.9750986 N, 14.4517028 E

Autem: z centra města nebo ze silničního okruhu E55. V ulici Na Sádkách minete před křižovatkou s ulicí Na Zlaté stoce po levé straně areál Biologického centra a za křižovatkou areál Zemědělského školního statku, v němž je umístěn i minipivovar. Asi po 100 metrech uvidíte vpravo před sebou novou budovu ZR.

MHD: Od vlakového i autobusového nádraží (zastávka MHD „Nádraží“) trolejbusem č. 3 do zastávky „Jihočeská univerzita“. K budově ZR se dostanete přes areál univerzity, viz odkaz na mapu: http://mapy.cz/zakladni?x=14.4517028&y=48.9748944&z=17&source=coor&id=14.4517028%2C48.9750986

Posluchárna Z1 se nachází v přízemí západní části pavilonu ZR, vchod je od západu, při vstupu do budovy je místnost hned vpravo za vchodovými dveřmi.        
   

                                   

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz