Výběrové řízení na místo postdoktorand/ka

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vypisuje na základě Směrnice Akademické rady AV ČR č. 2/2013 - "Program podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR" výběrové řízení na místo postdoktorand/ka, který/á  obhájil/a titul Ph.D. v době kratší než dva roky od podání žádosti na mzdovou podporu (do této doby se nezapočítá doba na mateřské/rodičovské dovolené ani doba strávená na dlouhodobé zahraniční stáži - maximálně však 4 roky od obhajoby titulu Ph.D.).

 K přihlášce přiložte název výzkumného tématu a rámcový pracovní program v některém z témat řešeném na ÚH AV ČR (v rozsahu max. 2 strany A4), odborný životopis, seznam vědeckých prací a publikací, případně také souhrn dalších činností a schopností uchazeče (pedagogická, organizační činnost atd.).

 Písemné přihlášky zasílejte na adresu:     Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
                                                              Pod Paťankou 30/5
                                                              166 12 Praha 6

 

s označením Výběrové řízení - postdoktorand do 14. 7. 2017 12:00 hod.

 

 

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz