Výjezdní zasedání na Kvildě

Ve dnech 5-7.10. 2017 se většina zaměstnanců ÚH zúčastnila prvního ročníku výjezdního zasedání na Kvildě. Šumava byla zvolena proto, že část zaměstnanců je s touto oblastí pracovně spjata. Organizaci zasedání si vzal na svá bedra zejména Mirek Tesař, za což mu patří velké díky. Nemalé zásluhy patří také Ireně Zíkové a Martinovi Pivokonskému.

Program zasedání byl velmi pestrý a pro zaměstnance jistě velmi přínosný. Kromě úvodního slova ředitele Martina Pivokonského a diskusi o aktuálních záležitostech týkajících se ústavu, nás Mirek Tesař informoval o experimentálním výzkumu na Šumavě. Následovala exkurze experimentálního povodí Zdíkov, a poté přesun na meteorologickou stanici Churáňov, kterou nás provedl Jirka Bednařík.

Součástí zasedání byly i přednášky pracovníků NP Šumava, pana ředitele Pavla Hubeného, Miroslava Černého o lesích v NP Šumava a Evy Zelenkové o ochraně perlorodky říční v NP Šumava.

Pro zpestření byla v programu i prezentace fotografií Vladislava Hoška, který se ve své tvorbě zaměřuje právě na Šumavu.

Přestože nám počasí příliš nepřálo, někteří ještě zvládli sobotní výlet k pramenům Vltavy.

 

 

 

 

 

 

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz