Kontakt

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6, Česká republika

Tel.: 233 109 011, 233 109 022
Fax: 233 324 361
E-mail: ih@ih.cas.cz

ICO: 67985874,   DIC: CZ67985874

podatelna: 8:30 - 16:00

ID datové schránky: 4y6nq76
Přijímané digitální datové formáty: pdf, PDF/A, rtf, doc/docx, xls/xlsx, jpg/jpeg, tiff, gif
Přijímané datové nosiče: CD, USB, DVD

 

    telefon e-mail
ředitel: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. +420 233 109 021 pivo@ih.cas.cz
Zástupce ředitele pro ekonomiku: doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc. +420 233 109 042 chara@ih.cas.cz
Zástupce ředitele pro vědu:

RNDr. Václav Šípek, Ph.D.

+420 233 109 026

sipek@ih.cas.cz

sekretariát: Bc. Irena Zíková +420 233 109 022 ih@ih.cas.cz
ekonomické oddělení: Ing. Jana Schirlová +420 233 109 025 schirlova@ih.cas.cz
oddělení technické správy budov: Karel Kohout +420 233 109 023 kohout@ih.cas.cz
odd. mechaniky tekutin 
a dispersních systémů:

Ing. Bohuš Kysela, Ph.D.

+420 233 109 088 kysela@ih.cas.cz
odd. vodních zdrojů: Ing. Miroslav Tesař, CSc. +420 721 881 733
tesarihas@iol.cz

 

Experimentální základna Zdíkov (součást VO2)

kontaktní adresa: Nihošovice 20, 387 01 Volyně, Česká republika

Vedoucí pracovník: Ing. Miroslav Tesař, CSc. +420 721 881 733 tesarihas@iol.cz

 

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz