» Úvod

Hlavní menu

ASEP

Stránky pro publikační činnost vědeckých pracovníků ÚH AV ČR; databáze ASEP.

O knihovně

Služby Knihovny ÚH AV ČR a kontaktní údaje.

Novinka - Online přístup do časopisu Journal of Hydrology and Hydromechanics

Díky spolupráci mezi Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Ústavem hydrológie SAV a Knihovnou Akademie věd ČR došlo ke zpracování a zařazení časopisu Journal of Hydrology and Hydromechanics do Digitální knihovny Akademie věd ČR (dKNAV). Přestože se stále ještě pracuje na doplňování starších čísel tohoto časopisu, tak už jsou nyní k dispozici články od roku 2002 do současnosti, a to v plném textu.