Otevření společné laboratoře na ÚV v Kutné Hoře

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 v 10:00 hodin proběhne na úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře slavnostní otevření společné laboratoře Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR a Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a. s. Společná výzkumná laboratoř umožní přímou komunikaci vědeckých pracovníků s provozovatelem úpravny vody a zprostředkuje spojení základního výzkumu v oblasti úpravy pitné vody s aplikační sférou. Díky tomu bude možné poznatky z výzkumu zavést přímo do praxe a zefektivnit a zjednodušit technologii úpravy pitné vody. Na základě v praxi ověřených výsledků pak bude možné vybudovat technologické know-how uplatnitelné i na dalších úpravnách. Kromě toho má projekt společné laboratoře i edukativní cíle, tedy umožnit studentům vysokých škol propojit teoretické poznatky získané během studia s realitou poloprovozu a provozu a pomoci z nich vyškolit schopné budoucí zaměstnance vodohospodářských společností.

Výstavba společné laboratoře byla spolufinancována z výzkumného programu Strategie AV21 „Přírodní hrozby“.

                   

Kategorie Aktuality CZ.