Ing. Miroslav Tesař, CSc.

Pracovní pozice vědecký pracovník, vedoucí oddělení hydrologie a životního prostředí
Místnost Experimentální základna Nový Dvůr
Telefon +420 721 881 733
E-mail miroslav.tesar@iol.cz

Vzdělání

Ing. – obor Vodní stavby a vodní hospodářství, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Diplomová práce: „Odvodňování základových stavebních jam.

CSc. – technické vědy, obor Meliorace, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Disertační práce: „Vodohospodářská bilance povodí s částí odvodňovaných zemědělských půd." 


Výzkumná činnost


Národní a mezinárodní aktivity

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Tel.: +420 233 109 011
Fax: +420 233 324 361
Email: h@ii.cha.csz