Hledáte partnera pro výzkum v oblasti hydrologie, reologie, úpravy vody nebo mechaniky tekutin?

Eva Zažímalová navštívila měřící stanice ÚH na Šumavě

Ve dnech 24. - 25. 7. 2019 se vedení Akademie věd v čele s předsedkyní Evou Zažímalovou zúčastnilo dvoudenní exkurze po šumavských lesích. V doprovodu ředitele Ústavu pro hydrodynamiku Martina Pivokonského a vedoucího Oddělení vodních zdrojů ÚH Miroslava Tesaře si účastníci exkurze prohlédli terénní hydrologické měřící stanice na Poledníku a Malé Mokrůvce. Zajímavé informace o […]
Číst zprávu

Výběrové řízení na místo postdoktorand/ka

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vypisuje na základě Směrnice Akademické rady AV ČR č. 7/2019 - "o Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů" VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO POSTDOKTORAND/KA v oblastech mechaniky tekutin, reologie, úpravy vody nebo hydrologie. Kandidát/ka musí mít obhájen titul Ph.D. v době kratší než dva roky od podání žádosti na mzdovou podporu […]
Číst zprávu

VÝZKUMNÉ SKUPINY

MECHANIKA TEKUTIN

Mechanika tekutin je částí fyziky zabývající se rovnováhou a pohybem tekutin a tekutých soustav za účinku vnějších i vnitřních sil. Základním rozdílem mezi tuhým tělesem a tekutinou je pohyblivost molekul.

REOLOGIE

Reologie se zabývá studiem toku a deformace materiálu. Reologické vlastnosti jednotlivých materiálů jsou dány především typem toku a jejich fyzikálně-chemickými vlastnosti.

HYDROLOGIE

Hydrologie se zabývá zákonitostmi oběhu vody na Zemi. Předmětem hydrologického výzkumu je výskyt vody, její cirkulace, prostorové rozložení, fyzikální a chemické charakteristiky a její vztah k živým organismům. 

ÚPRAVA VODY

Úprava vody je technologické odvětví, jehož cílem je odstranění nežádoucích příměsí z vody. Nejčastějším způsobem je tvorba suspenze dávkováním a mícháním koagulačních činidel a následná separace suspenze sedimentací a/nebo filtrací.

VIDEA

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.


Hydrologie - Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.


Úprava vody - Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.