2. 2. Světový den mokřadů

Světový den mokřadů se slaví 2. února na památku podepsání Ramsarské úmluvy o mokřadech (1971), a byl ustanoven, aby zvyšoval povědomí o jejich hodnotě pro lidstvo a planetu. Jde o hodnotné krajinné prvky, které jsou středem zájmu nejen pro botaniky nebo zoology ale také pro hydrology z Ústavu pro hydrodynamiku.

Na ÚH se zabýváme hydrologickou rolí mokřadů v krajině, jejich vlivem na zadržení vody, kvalitu vody v tocích a tlumení hydrologických extrémů (sucho, povodně). Naším cílem je mimo jiné zjistit, jaká opatření krajinného a vodohospodářského managementu a za jakých podmínek jsou přínosná pro společnost. Mezi zkoumané přínosy mokřadů člověku patří např. ochlazování krajiny, zásoba vody v povodí a kvalita vody.

 

Věděli jste, že…?

Rašeliniště si hydrologové rozdělují do dvou pomyslných vrstev – horní akrotelm a spodní katotelm. Protože má každá z těchto vrstev jiné vlastnosti, vstupují do hydrologických modelů zvlášť: akrotelm jako „nádrž“ s rychlou odezvou na srážkovou událost tvořící rozkolísání výšky hladiny v toku a katotelm jako ta se stálým a spíše nízkým přispíváním vody do toku.

            

Kategorie Aktuality CZ.