Hydrologie: Analýza srážek v měnícím se klimatu

Vědci z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU popsali, jak se mění korelační pole srážek v klimatických projekcích, jak jsou tyto změny významné, a co je ovlivňuje. Výsledky byly publikovány v prestižním časopise Hydrology and Earth System Sciences. Vývoj klimatického systému, počítaný klimatickými modely, je předmětem intenzivního výzkumu. Jedním z ukazatelů majících značnou […]
Číst zprávu

Úprava vody: Jak ovlivňují látky ze sinic a řas vlastnosti vloček?

Vědci z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR popsali, jak ovlivňuje přítomnost organických látek uvolňovaných do vody při odumírání sinic a řas (COM) vlastnosti vloček vznikajících při úpravě vody. Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním časopisu Journal of Environmental Sciences. Vlivem eutrofizace (obohacování vod o živiny – především o dusík a fosfor ze zemědělské činnosti, odpadních vod apod.) dochází […]
Číst zprávu

ČR má měkké normy na pitnou vodu – článek v Hospodářských novinách

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 otiskly Hospodářské noviny na titulní straně článek "ČR má měkké normy na pitnou vodu". Článek pokračuje na str. 4 rozhovorem s ředitelem Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR Martinem Pivokonským o tom, jaké normy pro pitnou vodu bychom měli zavést/zpřísnit a proč. V článku jsou zmíněny následující problematické látky: vedlejší produkty desinfekce […]
Číst zprávu

Na Národní se debatovalo o tom, proč je „voda nad zlato“

V rámci Světového dne vody 2019 proběhla v pátek 29. 3. 2019 na Akademii věd ČR panelová diskuze na téma „VODA NAD ZLATO“. Debatovat přišli hydrochemik a odborník na technologie úpravy vody doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ÚH AV ČR), hydrolog RNDr. Václav Šípek, Ph.D. (ÚH AV ČR), toxikolog a environmentální chemik prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (MBÚ AV ČR), a půdní […]
Číst zprávu

Budeme vyrábět z nanovláken umělé orgány? – ČRo Dvojka – pořad Meteor

Nanovlákna mají úžasné vlastnosti. Jsou lehká, ohebná, téměř neprodyšná a málo reagují s biologickými látkami. To všechno jsou skvělé předpoklady pro filtry. Úzkým prostorem neprolezou ani bakterie a viry. Lékaři už dnes mohou pacientům nalepit antibakteriální náplasti. Velkým cílem je pak vytvořit z nanovláken jakési lešení, na kterém by se daly pěstovat buňky pacienta a tím uměle […]
Číst zprávu