Úprava vody: článek v časopisu Water Research – vliv morfologie buněk sinic a řas a jejich AOM na vlastnosti vloček

Pracovníci Ústavu pro hydrodynamiku ve spolupráci s australskou univerzitou UNSW (University of New South Wales) v Sydney popsali, jak ovlivňují buňky sinic a řas a jejich AOM (Algal Organic Matter) vlastnosti vloček vznikajících při úpravě vody. Článek "The impact of cell morphology and algal organic matter on algal floc properties" byl publikován v prestižním časopisu Water […]
Číst zprávu

Mechanika tekutin: Numerické modelování proudění směsi vody a jemného písku v potrubí

V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu proudění dvoufázových směsí s Technickou univerzitou v Miláně pracuje ústav na vývoji numerického modelu pro tlakové proudění pseudo-homogenní suspenze v potrubí a na jeho validaci pomocí laboratorních experimentů. Hydraulická doprava sedimentů potrubím V mnoha průmyslových aplikacích po celém světě je účelné přemísťovat sedimenty jako je písek na kratší i delší vzdálenosti hydraulicky potrubím. […]
Číst zprávu

NEZkreslená věda startuje svou pátou řadu dílem VODA

9. 1. 2020 byl zveřejněn první díl páté řady vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky – NEZkreslená věda – s názvem VODA. Vznikl ve spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku, jeho odborným garantem je RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D. NEZkreslená věda je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a […]
Číst zprávu

Hydrologie: Mění se chování půdy v průběhu roku?

Vědci z Ústavu pro hydrodynamiku ve spolupráci s kolegy z České zemědělské univerzity v Praze popsali sezónní změny rychlosti proudění vody v půdě. Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním časopise Catena. Hydraulické vlastnosti půdy popisují schopnost půdy vodu vázat a zároveň rychlost jejího proudění. Každý půdní druh se v tomto směru chová jinak. Například písčité půdy vodu obyčejně hůře drží […]
Číst zprávu