Hydrologie malého povodí

Hydrologie malého povodí konference Anketa ke konání další konference                                            Tematické okruhy  Globální vlivy a změny v režimu vodních zdrojů v malém povodí  Komplexní monitoring a bilance zásob vody v malých povodích  Hydrologické extrémy (přívalové povodně; sucho – typy a hodnocení)  Vliv vegatačního krytu a způsobu využití povodí na vodní režim  Transportní procesy  v půdě […]
Číst zprávu