Rašeliniště nezadrží vodu tak dobře jako lesní půda

Horská rašeliniště se při zadržování vody nechovají jako houba. Většina srážkové vody z nich odteče v podobě tzv. rychlé vody, které poměrně náhle zvýší hladinu ve vodních tocích. Běžná lesní půda naopak vodu propustí do větší hloubky pod povrch. Výzkum na toto téma představil v Českém rozhlase Plus v pořadu Věda plus hydrolog Lukáš Vlček. […]
Číst zprávu

Výzkum (nejen) půdního sucha v Polabí v místních médiích

Čtvrtletník „Osečan“ informuje o výzkumu hydrologů z ÚH, který probíhá na území obce Velký Osek. Brzy totiž uplyne rok od zahájení monitoringu vodní bilance a půdního sucha sužujícího tento teplý a na srážky chudý region. Před několika týdny bylo měření doplněno o výparoměr, jediný pro celé střední a horní Polabí, který poskytne informace o výparu […]
Číst zprávu