A new database of hydrological and environmental metadata launched

High quality field data are crucial to success in the hydrological and environmental research. As such monitoring is often expensive and time consuming, it is convenient to share such data among research institutions. However, to facilitate the sharing, one must know the “who, where, and what”. That is why the hydrologists from the Institute of […]
Číst zprávu
celá africká vesnice sleduje, jak český hydrolog zakopává půdní vlhkoměry

Combating land degradation and soil erosion in Ethiopia

A few days ago, hydrologists from the Institute of Hydrodynamics returned from the Sidama region in Ethiopia, where they began work on a multi-year project in cooperation with the Czech Development Agency, People in Need and All for Soil. Every rainy season, this densely populated region loses large areas of fertile land and human dwellings, […]
Číst zprávu

Spuštěna databáze hydrologických a environmentálních metadat

Základním předpokladem hodnotného hydrologického a environmentálního výzkumu je dostatečné množství dat z terénu. Taková měření jsou však časově i finančně náročná, proto je výhodné mít ponětí o práci podobně zaměřených výzkumných týmů a po dohodě s nimi data sdílet. Z tohoto důvodu se hydrologové z Ústavu pro hydrodynamiku rozhodli vytvořit otevřenou webovou aplikaci, ve které lze tyto informace snadno […]
Číst zprávu
celá africká vesnice sleduje, jak český hydrolog zakopává půdní vlhkoměry

Boj proti znehodnocení a odnosu půdy v Etiopii

Hydrologové z Ústavu pro hydrodynamiku se před pár dny vrátili z regionu Sidama v Etiopii, kde zahájili práce na několikaletém projektu ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, organizací Člověk v tísni a spolkem All for soil. Každé období dešťů ztrácí tato hustě zalidněná oblast velké plochy úrodné půdy i s lidskými příbytky a dotčeným rodinám […]
Číst zprávu
úvodní stana článku

Zapálen pro vodu

„Více než voda samotná mě vždy zajímalo, jaké látky se v ní vyskytují, proč a jak spolu interagují, jaký mají tyto reakce průběh a jak toho lze využít při úpravě a čištění vody. Tedy přesně to, co je obsahem vědní disciplíny nazývané hydrochemie“, říká Martin Pivokonský v článku Zapálen pro vodu, který vyšel v čísle […]
Číst zprávu

Martin Pivokonský in Top 2% of the most influential scientists

Congratulations to the director of ÚH Martin Pivokonský for being included in the list of „Top 2% of the most influential scientists in their fields in the world“, published by Stanford University in October 2023. The rankings are compiled on the basis of standardized bibliometric indicators of citations of the author’s publication activity. Martin Pivokonský […]
Číst zprávu

Martin Pivokonský v žebříčku nejcitovanější vědců

Gratulujeme řediteli ÚH Martinovi Pivokonskému k umístění v seznamu „Top 2 % nejvlivnějších vědců ve svých oborech na světě“, který vydala Stanford University v říjnu 2023. Žebříčky jsou sestavovány na základě standardizovaných bibliometrických ukazatelů citovanosti autorovy publikační činnosti. Martin Pivokonský se umístil v žebříčku vycházejícího z citací přijatých během kalendářního roku 2022, jeho oborem je […]
Číst zprávu

Klimatická naděje – Martin Pivokonský ve Fokusu Václava Moravce

O našich možnostech adaptovat se na klimatickou změnu diskutovali 14. 11. odborníci v pořadu Fokus Václava Moravce v přímém přenosu z Národního technického muzea. Mezi šesticí pozvaných byl i ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Martin Pivokonský, který ve třetí kapitole nazvané Nová voda hovořil o kvalitě a dostatku vodních zdrojů, výskytu problematických mikropolutantů a možnostech jejich odstranění […]
Číst zprávu

Týden Akademie věd 2023 – ohlédnutí

Druhý týden v listopadu (6. – 12. 11. 2023) proběhl vědecký festival  Týden Akademie věd. Návštěvnicí z řad studentů středních škol i veřejnosti si v sídle Ústavu pro hydrodynamiku prošli s hydrology celým koloběhem vody v přírodě. Hlavním stopovačem vody jsou její izotopy, díky kterým vědci sledují, jak voda putuje po zemském povrchu. Nejprve byly […]
Číst zprávu

Konference o vodě v Senátu PČR

Dne 31. 10. 2023 proběhla v Jednacím sále Valdštejnského paláce konference „Očekávané dopady klimatických změn na vodu a její využití“. Akci pořádala místopředsedkyně Senátu PČR Jitka Seitlová a Stálá komise Senátu VODA-SUCHO. Prezentovány byly příspěvky čtyř tématických sekcí: I. Povrchové vody, II. Podzemní vody, III. Voda v krajině a městech, IV. Nové směry legislativy v […]
Číst zprávu