NEZkreslená věda startuje svou pátou řadu dílem VODA

9. 1. 2020 byl zveřejněn první díl páté řady vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky – NEZkreslená věda – s názvem VODA. Vznikl ve spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku, jeho odborným garantem je RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D. NEZkreslená věda je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a […]
Číst zprávu

Výběrové řízení na místo postdoktorand/ka

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vypisuje na základě Směrnice Akademické rady AV ČR č. 10/2018 - "Program podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů " výběrové řízení na místo postdoktorand/ka, který/á  obhájil/a titul Ph.D. v době kratší než dva roky od podání žádosti na mzdovou podporu (do této doby se nezapočítá doba na mateřské/rodičovské […]
Číst zprávu

Hydrologie: Mění se chování půdy v průběhu roku?

Vědci z Ústavu pro hydrodynamiku ve spolupráci s kolegy z České zemědělské univerzity v Praze popsali sezónní změny rychlosti proudění vody v půdě. Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním časopise Catena. Hydraulické vlastnosti půdy popisují schopnost půdy vodu vázat a zároveň rychlost jejího proudění. Každý půdní druh se v tomto směru chová jinak. Například písčité půdy vodu obyčejně hůře drží […]
Číst zprávu

Seminář pro technology úpraven vod pořádaný ÚH měl velký úspěch

Ve středu a ve čtvrtek 4. a 5. 12. 2019 uspořádal Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR bezplatný odborný seminář „Laboratorní optimalizace koagulace/flokulace při úpravě vody“. Seminář byl určen provozovatelům, technologům a dalším zaměstnancům úpraven vod. „Výzkum v oblasti úpravy vody prodělal za posledních 20 let značný vývoj a přinesl velké množství nových poznatků, které se […]
Číst zprávu

Hledá se DOKTORAND/KA

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO DOKTORAND/KA do výzkumného týmu HYDROLOGIE. Práce se bude tematicky zabývat časovou a prostorovou variabilitou množství půdní vody a faktory, které prostorovou distribuci půdní vláhy ovlivňují. Mezi základní předpoklady patří: ukončené vysokoškolské vzdělání (titul Mgr./Ing.) přírodovědného nebo technického zaměření znalost geografických informačních systémů […]
Číst zprávu

Jak probíhaly Dny otevřených dveří ÚH 2019

V rámci 19. ročníku Týdne vědy a techniky proběhly ve středu a ve čtvrtek 13. - 14. 11. 2019 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Dopoledne byla vyhrazena školám, odpoledne veřejnosti. Návštěvníci se mohli seznámit s konkrétními výzkumnými tématy a problémy, kterými se jednotlivé skupiny zabývají, ale také se dozvědět obecnější informace o […]
Číst zprávu

Skončil Týden vědy a techniky 2019

  Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Devatenáctý ročník s podtitulem "Věda, svoboda, odpovědnost" proběhl v termínu 11.–17. listopadu 2019.  ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU BYL TAKÉ PŘI TOM. […]
Číst zprávu

Smlouva o spolupráci AV ČR a NP Šumava

Rozsáhlejší vědecký výzkum v oblasti Šumavy přinese nová smlouva o spolupráci, kterou v pátek 18. října podepsala Akademie věd ČR ve spolupráci s Národním parkem Šumava.  „Jsem ráda, že se nám daří prohlubovat regionální spolupráci s tak důležitými partnery, a doufám, že to napomůže řešení ekologických otázek v době měnícího se klimatu,“ říká předsedkyně Akademie […]
Číst zprávu

Cena Akademie věd ČR za popularizaci úpravy vody pro Martina Pivokonského

Ve čtvrtek 17. října se ve vile Lanna v pražských Dejvicích konal slavnostní ceremoniál udílení cen Akademie věd ČR. Cenu za popularizaci výzkumu získal i ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Martin Pivokonský.  Popularizace vědy je důležitou a často poněkud opomíjenou součástí vědecké práce. Akademie věd proto podpořila vědce, kteří myslí i na tuto oblast, a ocenila […]
Číst zprávu