Sinice – skrytá hrozba

Přemnožení sinic na přírodních koupalištích je jev, s kterým se jistě setkal každý z nás. V posledních letech to však není nic neobvyklého ani v nádržích sloužících jako zdroje pitné vody, což způsobuje řadu problémů úpravnám vody. Zdrojem problémů však obvykle nejsou sinice samotné, ale především látky, které produkují, ať již za svého života, nebo ty, které vznikají […]
Číst zprávu

Nanovlákna

Nanovlákenné vrstvy se využívají nejen v technických výrobcích (filtry, senzory, separátory v bateriích), ale také i ve zdravotnictví (příprava umělých orgánů, cévní transplantáty, cílené dodávaní léčiv). Jejich dominantní charakteristikou je velmi vysoký poměr mezi jejich povrchem a zaujímaným objemem. Průměr vláken se pohybuje od desítek nanometrů až po mikrometr. Využití nanotechnologií pro výrobu membrán a […]
Číst zprávu

Konference PITNÁ VODA 2018

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR byl jedním z pořadatelů konference PITNÁ VODA 2018, která byla již 14. pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Konference se věnovala celé šíři problematiky pitné vody a proběhla 28. – 31. května 2018 v hotelu Dvořák v Táboře. Příspěvky pracovníků Ústavu pro hydrodynamiku byly velmi zajímavé a měly kladný ohlas. Ze skupiny Úpravy vody se zúčastnili Martin Pivokonský, Lenka Pivokonská, […]
Číst zprávu

Science Fair 2018

The incredible fourth year of the Science Fair is behind us! Almost 25,000 visitors came to see unique exhibitions in three days. The stand of the Institute for Hydrodynamics was very popular and appreciated by the visitors. People could see on posters what processes water had to pass to get from the source to human […]
Číst zprávu

Nanoporézní membrány

Membrány jsou dělící bariéry umožňující selektivní průchod složek jednofázových a vícefázových plynných nebo kapalných směsí. Pod obvyklým názvem filtry jsou membrány běžně používány pro čistění vody a vzduchu, ale také jsou základním prvkem velmi rozvinutých technologií zajišťující např. chod atomových reaktorů nebo mimotělních umělých orgánů. Filtry pro čistění vody podle velikosti pórů odstraňují znečisťující pevné […]
Číst zprávu

Mechanika tekutin

S dopravou sypkých materiálů v podobě dvoufázové suspenze (kapalina-pevná fáze) se můžeme setkat v řadě průmyslových odvětví - v chemickém, potravinářském, důlním, energetickém a v řadě dalších. Vedle proudění v uzavřených trubních systémech, které bývají většinou pro běžného občana skryty v průmyslových aglomeracích, je dvoufázové proudění součástí říčních systémů (bystřiny, řeky, jezera, přehrady) a v […]
Číst zprávu