Konference PITNÁ VODA 2018

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR byl jedním z pořadatelů konference PITNÁ VODA 2018, která byla již 14. pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Konference se věnovala celé šíři problematiky pitné vody a proběhla 28. – 31. května 2018 v hotelu Dvořák v Táboře. Příspěvky pracovníků Ústavu pro hydrodynamiku byly velmi zajímavé a měly kladný ohlas. Ze skupiny Úpravy vody se zúčastnili Martin Pivokonský, Lenka Pivokonská, […]
Číst zprávu

Science Fair 2018

The incredible fourth year of the Science Fair is behind us! Almost 25,000 visitors came to see unique exhibitions in three days. The stand of the Institute for Hydrodynamics was very popular and appreciated by the visitors. People could see on posters what processes water had to pass to get from the source to human […]
Číst zprávu

Voda v krajině

Koloběh vody v přírodě je jedním ze základních procesů ovlivňujících život člověk v mnoha aspektech. Vědět, čím je takový cyklus ovlivňován, je klíčové pro zachování dostupnosti vodních zdrojů v dostatečné kvalitě pro využití člověkem. Vodní zdroje jsou stále více ovlivňovány činností člověka a vystaveny změnám klimatu. Následkem těchto vlivů dochází k častějším výskytům extrémních hydrologických […]
Číst zprávu

Nanoporézní membrány

Membrány jsou dělící bariéry umožňující selektivní průchod složek jednofázových a vícefázových plynných nebo kapalných směsí. Pod obvyklým názvem filtry jsou membrány běžně používány pro čistění vody a vzduchu, ale také jsou základním prvkem velmi rozvinutých technologií zajišťující např. chod atomových reaktorů nebo mimotělních umělých orgánů. Filtry pro čistění vody podle velikosti pórů odstraňují znečisťující pevné […]
Číst zprávu

Klimatická změna

Klima a počasí mají nesporně zásadní vliv na lidské životy. Klimatické podmínky formují prostorové rozložení lidské populace na Zemi a stanovují možnosti zemědělské produkce. Zároveň také platí, že výrazné katastrofy postihující lidské populace v rozlehlých oblastech jsou obvykle spojeny s počasím nebo klimatem. Mezi takové extrémní jevy patří tropické cyklony (hurikány, tajfuny), výrazné záplavy nebo naopak delší […]
Číst zprávu

Mechanika tekutin

S dopravou sypkých materiálů v podobě dvoufázové suspenze (kapalina-pevná fáze) se můžeme setkat v řadě průmyslových odvětví - v chemickém, potravinářském, důlním, energetickém a v řadě dalších. Vedle proudění v uzavřených trubních systémech, které bývají většinou pro běžného občana skryty v průmyslových aglomeracích, je dvoufázové proudění součástí říčních systémů (bystřiny, řeky, jezera, přehrady) a v […]
Číst zprávu

Reologie polymerů

S polymery se dnes setkáváme na každém kroku. Kromě jeskyňky u studánky jsou dnes polymery zastoupeny v každé domácnosti. Chcete provést zateplení, rozvést vodu nebo plyn, natírat, máte v koupelně kosmetiku, pořídili jste si spotřební elektroniku nebo výpočetní techniku? Všude jsou polymery. Jedete autem, berete si košík v prodejně, máte zabalené potraviny? Chodíte na ryby, […]
Číst zprávu

Soutěž Věda fotogenická 2017 zná své vítěze

Čtvrtého ročníku soutěže se zúčastnilo 89 soutěžících z 27 pracovišť, kteří přihlásili přes dvě stovky snímků. V jedné z kategorií (Ceny udělené Akademickou radou) získala první místo Ing. Petra Peer, Ph.D. z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR za snímek Polymerní perla. Do soutěže zaslala i další dva snímky, které také byly velmi kladně hodnoceny. Vítězné snímky, které vytvořili vědkyně a vědci […]
Číst zprávu

Víry kolem nás

Vírové struktury (stručněji víry) nás v běžném životě doslova obklopují, ale my je zpravidla nevnímáme jako víry, pokud nejsou nějakým způsobem zviditelněné, dokonce i v případě jejich dynamických účinků na nás. Nemůžeme ani vyloučit jejich lokální přítomnost v naší dýchací nebo srdečně-cévní soustavě. Řada vírů bezprostředně souvisí s vlastní lidskou činností, technikou a technologickými procesy a zařízeními počínaje […]
Číst zprávu

Mikroplasty ve vodě

Přítomnost plastů ve vodním prostředí je v poslední době značně sledovaným tématem. Kromě makroskopických plastových předmětů je velká pozornost věnována také tzv. mikroplastům (částice < 5 mm) a nanoplastům (částice < 1 mm). Co jsou mikroplasty? Mikroplasty (MP) jsou definovány jako plastové částečky menší než 5 mm, přičemž spodní hranice není jasně stanovena. V přírodě byly prokázány […]
Číst zprávu