Seminář „Cena, kvalita a dostupnost pitné vody“

Ústav pro hydrodynamiku ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky připravil seminář "Cena, kvalita a dostupnost pitné vody". Seminář se konal 18. 2. 2020 od 9:30 hodin v budově PSP na Malostranském náměstí. Jeho cílem bylo poskytnout odborný pohled na komplexní problematiku zdrojů, zpracování a distribuci pitné vody. Seminář moderoval ředitel ÚH doc. RNDr. […]
Číst zprávu

Předsedkyně AV ČR navštívila ÚH

Ústav pro hydrodynamiku navštívila v pátek 7. 2. 2020 předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová v rámci nového turné po vědeckých pracovištích v ČR. „Dosavadní turné ukázalo, že jedna návštěva zdaleka nestačí, jak je důležité komunikovat nejen s řediteli, ale i se zaměstnanci, ptát se na jejich úspěchy i potíže. A kromě toho, za tři roky se […]
Číst zprávu

Světový den vody 2020

!!! ZRUŠENO !!! S ohledem na současný vývoj situace kolem COVID-19 a skutečnosti, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo (až do odvolání) zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob, a také byla zrušena výuka na školách, jsme nuceni zrušit veškeré akce spojené s Dnem vody. Voda představuje obrovské bohatství, které nám planeta […]
Číst zprávu

Výstava „VODA“ v budově AV ČR

!!! ZRUŠENO !!! S ohledem na současný vývoj situace kolem COVID-19 a skutečnosti, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo (až do odvolání) zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob, a také byla zrušena výuka na školách, jsme nuceni zrušit veškeré akce spojené s Dnem vody, tedy i výstavu VODA. V termínu 7. […]
Číst zprávu

Úprava vody: článek v časopisu Water Research – vliv morfologie buněk sinic a řas a jejich AOM na vlastnosti vloček

Pracovníci Ústavu pro hydrodynamiku ve spolupráci s australskou univerzitou UNSW (University of New South Wales) v Sydney popsali, jak ovlivňují buňky sinic a řas a jejich AOM (Algal Organic Matter) vlastnosti vloček vznikajících při úpravě vody. Článek "The impact of cell morphology and algal organic matter on algal floc properties" byl publikován v prestižním časopisu Water […]
Číst zprávu

Mechanika tekutin: Numerické modelování proudění směsi vody a jemného písku v potrubí

V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu proudění dvoufázových směsí s Technickou univerzitou v Miláně pracuje ústav na vývoji numerického modelu pro tlakové proudění pseudo-homogenní suspenze v potrubí a na jeho validaci pomocí laboratorních experimentů. Hydraulická doprava sedimentů potrubím V mnoha průmyslových aplikacích po celém světě je účelné přemísťovat sedimenty jako je písek na kratší i delší vzdálenosti hydraulicky potrubím. […]
Číst zprávu

NEZkreslená věda startuje svou pátou řadu dílem VODA

9. 1. 2020 byl zveřejněn první díl páté řady vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky – NEZkreslená věda – s názvem VODA. Vznikl ve spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku, jeho odborným garantem je RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D. NEZkreslená věda je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a […]
Číst zprávu

Hydrologie: Mění se chování půdy v průběhu roku?

Vědci z Ústavu pro hydrodynamiku ve spolupráci s kolegy z České zemědělské univerzity v Praze popsali sezónní změny rychlosti proudění vody v půdě. Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním časopise Catena. Hydraulické vlastnosti půdy popisují schopnost půdy vodu vázat a zároveň rychlost jejího proudění. Každý půdní druh se v tomto směru chová jinak. Například písčité půdy vodu obyčejně hůře drží […]
Číst zprávu

Seminář pro technology úpraven vod pořádaný ÚH měl velký úspěch

Ve středu a ve čtvrtek 4. a 5. 12. 2019 uspořádal Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR bezplatný odborný seminář „Laboratorní optimalizace koagulace/flokulace při úpravě vody“. Seminář byl určen provozovatelům, technologům a dalším zaměstnancům úpraven vod. „Výzkum v oblasti úpravy vody prodělal za posledních 20 let značný vývoj a přinesl velké množství nových poznatků, které se […]
Číst zprávu