Výjezdní zasedání zaměstnanců ÚH proběhlo letos na Vysočině

Ve čtvrtek a v pátek 19. - 20. 9. 2019 proběhlo výjezdní zasedání zaměstnanců Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Cílem této nyní již tradiční každoroční akce je setkání všech zaměstnanců ÚH, zhodnocení úspěchů i případných neúspěchů uplynulého roku, společná diskuze a samozřejmě stmelování kolektivu :) Letos byla na programu návštěva úpravny vody ve Světlé nad […]
Číst zprávu

Eva Zažímalová navštívila měřící stanice ÚH na Šumavě

Ve dnech 24. - 25. 7. 2019 se vedení Akademie věd v čele s předsedkyní Evou Zažímalovou zúčastnilo dvoudenní exkurze po šumavských lesích. V doprovodu ředitele Ústavu pro hydrodynamiku Martina Pivokonského a vedoucího Oddělení vodních zdrojů ÚH Miroslava Tesaře si účastníci exkurze prohlédli terénní hydrologické měřící stanice na Poledníku a Malé Mokrůvce. Zajímavé informace o […]
Číst zprávu

Postdoctoral Fellowship

The Institute of Hydrodynamics is looking for motivated young scientists in the fields of fluid mechanics, rheology, water treatment or hydrology. The tender is based on the Internal regulation No. 7/2019 – "about the Programme to support prospective human resources – post Ph.D. candidates" and concerns those whose period of research experience after being awarded […]
Číst zprávu

Václav Šípek v Událostech ČT1: Na čem závisí odtok a vsak vody z/do půdy

V pondělí 1.7.2019 odvysílala ČT1 ve své hlavní zpravodajské relaci Události reportáž o prohlubujícím se suchu.  Sucho trápí celou republiku (stopáž 31:51) ... Krátké lokální bouřky ale na rozdíl od déletrvajících vytrvalých srážek sucho příliš neřeší. Velká část vody totiž steče po povrchu a nestihne se vsáknout. Zvlášť pokud zemědělec půdu dostatečně neprokypří. Ukazuje to model […]
Číst zprávu

Delegace z čínské Šanghaje navštívila ÚH

24. 6. 2019 navštívila Ústav pro hydrodynamiku delegace z čínské Šanghaje složená ze zástupců vládních organizací, které mají na starost zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod, dohled nad dodržováním limitů znečištění vod apod.: Shanghai Water Authority (Shanghai Municipal Oceanic Bureau) a Shanghai City Water Law Enforcement (China Marine Surveillance Shanghai Corps). Pánové si poslechli krátký […]
Číst zprávu

Úprava vody: optimalizace pH je při koagulaci zásadní

Mnoho studií přehlíží roli pH při optimalizaci koagulace - tedy zásadního procesu při úpravě vody. Proto jsme publikovali článek, kde zdůrazňujeme význam hodnoty pH, vysvětlujeme jeho vliv na povrchový náboj a formy koagulantů a nečistot, které je potřeba odstranit. Navrhujeme konkrétní metodiku pro optimalizaci klíčových parametrů, tedy pH a dávky koagulačního činidla. Uvádíme příklady konkrétních […]
Číst zprávu

Martin Pivokonský hostem Událostí, komentářů na ČT24

Článek na webu ČT24 a rozhovor v Událostech, komentářích ... Hydrolog: V Česku jsme si klimatické změny připustili, až když začaly vysychat vrty Deštivý a chladný květen sice částečně zmírnil následky sucha, v červnu už se ale zase situace zhoršuje. Podle aktuálních údajů projektu InterSucho trápí nedostatek vláhy dvě třetiny republiky a jak v Událostech, […]
Číst zprávu