Rheology: Prediction of viscosity of highly concentrated suspensions containing metal nanoparticles

The Institute of Hydrodynamics in cooperation with the Department of Production Engineering, Faculty of Technology, Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic and the Department of Chemical and Food Engineering, University of Salerno, Italy, developed a model for prediction of viscosity of highly concentrated suspensions used in production of fine metal or ceramic parts applied […]
Číst zprávu

Reologie: Predikce viskozity směsí s vysoce koncentrovanými kovovými nanočásticemi

Ústav pro hydrodynamiku ve spolupráci s Ústavem výrobního inženýrství Fakulty technologické UTB ve Zlíně a s Oddělením chemického a potravinářského inženýrství Univerzity v Salernu (Itálie) vyvinul model pro predikci viskozity směsí používaných při výrobě drobných kovových nebo keramických dílů využívaných např. v automobilovém, zbrojním a elektrotechnickém průmyslu, při výrobě lékařských přístrojů nebo v hodinářství. Výsledky výzkumu […]
Číst zprávu

Stážisté projektu Otevřená věda i letos v ÚH

Startuje další ročník projektu Otevřená věda pořádaného SSČ AV ČR, prostřednictvím kterého jsou realizovány studentské vědecké stáže na špičkových vědeckých pracovištích. I v letošním roce si v Ústavu pro hydrodynamiku studenti středních škol vyzkouší stát se na rok "vědcem".  Jiří, gymnazista z Prahy, se přihlásil na stáž Výpočet výparu z krajiny vedenou Mgr. Soňou Hnilicovou, Ph.D. z výzkumné skupiny Hydrologie. Student […]
Číst zprávu

IH research included in the new book Flocculation: Processes and Applications

The renowned publisher Nova Science Publishers, Inc., has released a book Flocculation: Processes and Applications (E. Vollan, Ed.). The authors of the Chapter 5 - Flocculation of AOM in Water Treatment - are the researchers from the Institute of Hydrodynamics. The chapter summarizes the newest knowledge of AOM removal in drinking water treatment.  Flocculation of AOM in […]
Číst zprávu

Water treatment: Why is AOM hard to remove?

Researchers from the Institute of Hydrodynamics, CAS, have revealed that the cause of low removal efficiency of AOM (Algal Organic Matter) originating from the green algae and cyanobacteria is low-molecular substances mostly of non-protein character. The research results have been published in the renowned Journal of Environmental Sciences. Due to eutrophication (enrichment of water with […]
Číst zprávu

Výzkum ÚH součástí nové publikace Flocculation: Processes and Applications

Renomované nakladatelství Nova Science Publishers vydává knihu Flocculation: Processes and Applications (E. Vollan, Ed.). Autory 5. kapitoly - Flocculation of AOM in Water Treatment - jsou zaměstnanci Ústavu pro hydrodynamiku. Kapitola, jejíž název by se dal přeložit "Flokulace (koagulace) produktů sinic a řas (AOM) při úpravě vody", shrnuje nejnovější poznatky v oblasti úpravy vody s obsahem látek produkovaných […]
Číst zprávu

Hydrologie: Organická hmota – vliv na rychlost proudění vody v půdě

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Ústavem chemických procesů AV ČR se Ústav pro hydrodynamiku AV ČR spolupodílel na výzkumu týkajícím se objasnění faktorů, které podmiňují změny v hydraulických vlastnostech půdy. Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním časopisu Soil & Tillage Research. Organická hmota představuje jednu ze základních složek půdy a úbytek jejího množství se poslední […]
Číst zprávu

Ústav pro hydrodynamiku na Facebooku

Spustili jsme stránku Ústavu pro hydrodynamiku na Facebooku.  Ústav pro hydrodynamiku se nově prezentuje také na sociální síti Facebook. Pro získání  informací o aktuálním dění a zajímavých akcích sledujte náš facebookový profil a nic vám neunikne.
Číst zprávu

Přednáška v Děčíně „Jak se dělá pitná voda“

8. 1. 2019 v 16 hodin proběhla v rámci cyklu Úterky s vědou přednáška "Jak se dělá pitná voda". Již sedmým rokem spolupořádá lokální knihovna FJFI v Děčíně (pobočka Městské knihovny Děčín) populárně-vědecké přednášky na pracovišti FJFI (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) ČVUT v Děčíně. Tentokrát přijala pozvání Petra Vašatová z Ústavu pro hydrodynamiku. Záznam přednášky je možno […]
Číst zprávu

Úprava vody: Proč se produkty řas a sinic špatně odstraňují?

Vědci z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR odhalili, že příčinou špatné odstranitelnosti produktů sinic a řas (tzv. AOM = Algal Organic Matter) vyskytujících se v posledních letech ve zvýšené míře ve vodárenských nádržích jsou nízkomolekulární látky především neproteinového charakteru. Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním časopisu Journal of Environmental Sciences. Vlivem eutrofizace (obohacování vod o živiny – především […]
Číst zprávu