Zásluhou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., bylo na počátku roku 2018 do výzkumného programu Strategie AV21 Přírodní hrozby nově zařazeno téma Voda pro život. Bylo zaměřeno na komplexní a systematický výzkum a spolupráci mezi odborníky a zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany a využití vodních zdrojů a na problematiku zásobování vodou a zachování čistoty vod. Nedílnou součástí projektu byla komunikace s nejširší veřejností, přinášející všeobecnou informovanost ohledně významu a stavu vod, využití nejnovějších technologií v dané oblasti a přístupů umožňujících co možná nejšetrnější nakládání s vodními zdroji. Téma skončilo v roce 2019 a od roku 2020 bylo nahrazeno samostatným programem Voda pro život.

Koordinátor: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Koordinační pracoviště: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Zúčastněná pracoviště AV ČR, v. v. i.

 • Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (BC AV ČR)
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (MBÚ AV ČR)
 • Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. (ÚCHP AV ČR)
 • Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (ÚH AV ČR)

Spolupracující partneři

 • Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze (COŽP UK)
 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Povodí Vltavy s. p. (PV)
 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze (PřF UK)
 • Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a. s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (VÚV TGM)
 • Želivská provozní a. s.