Voda v krajině

Koloběh vody v přírodě je jedním ze základních procesů ovlivňujících život člověk v mnoha aspektech. Vědět, čím je takový cyklus ovlivňován, je klíčové pro zachování dostupnosti vodních zdrojů v dostatečné kvalitě pro využití člověkem. Vodní zdroje jsou stále více ovlivňovány činností člověka a vystaveny změnám klimatu. Následkem těchto vlivů dochází k častějším výskytům extrémních hydrologických […]
Číst zprávu

Nanoporézní membrány

Membrány jsou dělící bariéry umožňující selektivní průchod složek jednofázových a vícefázových plynných nebo kapalných směsí. Pod obvyklým názvem filtry jsou membrány běžně používány pro čistění vody a vzduchu, ale také jsou základním prvkem velmi rozvinutých technologií zajišťující např. chod atomových reaktorů nebo mimotělních umělých orgánů. Filtry pro čistění vody podle velikosti pórů odstraňují znečisťující pevné […]
Číst zprávu

Klimatická změna

Klima a počasí mají nesporně zásadní vliv na lidské životy. Klimatické podmínky formují prostorové rozložení lidské populace na Zemi a stanovují možnosti zemědělské produkce. Zároveň také platí, že výrazné katastrofy postihující lidské populace v rozlehlých oblastech jsou obvykle spojeny s počasím nebo klimatem. Mezi takové extrémní jevy patří tropické cyklony (hurikány, tajfuny), výrazné záplavy nebo naopak delší […]
Číst zprávu

Mechanika tekutin

S dopravou sypkých materiálů v podobě dvoufázové suspenze (kapalina-pevná fáze) se můžeme setkat v řadě průmyslových odvětví - v chemickém, potravinářském, důlním, energetickém a v řadě dalších. Vedle proudění v uzavřených trubních systémech, které bývají většinou pro běžného občana skryty v průmyslových aglomeracích, je dvoufázové proudění součástí říčních systémů (bystřiny, řeky, jezera, přehrady) a v […]
Číst zprávu

Reologie polymerů

S polymery se dnes setkáváme na každém kroku. Kromě jeskyňky u studánky jsou dnes polymery zastoupeny v každé domácnosti. Chcete provést zateplení, rozvést vodu nebo plyn, natírat, máte v koupelně kosmetiku, pořídili jste si spotřební elektroniku nebo výpočetní techniku? Všude jsou polymery. Jedete autem, berete si košík v prodejně, máte zabalené potraviny? Chodíte na ryby, […]
Číst zprávu

Víry kolem nás

Vírové struktury (stručněji víry) nás v běžném životě doslova obklopují, ale my je zpravidla nevnímáme jako víry, pokud nejsou nějakým způsobem zviditelněné, dokonce i v případě jejich dynamických účinků na nás. Nemůžeme ani vyloučit jejich lokální přítomnost v naší dýchací nebo srdečně-cévní soustavě. Řada vírů bezprostředně souvisí s vlastní lidskou činností, technikou a technologickými procesy a zařízeními počínaje […]
Číst zprávu

Mikroplasty ve vodě

Přítomnost plastů ve vodním prostředí je v poslední době značně sledovaným tématem. Kromě makroskopických plastových předmětů je velká pozornost věnována také tzv. mikroplastům (částice < 5 mm) a nanoplastům (částice < 1 mm). Co jsou mikroplasty? Mikroplasty (MP) jsou definovány jako plastové částečky menší než 5 mm, přičemž spodní hranice není jasně stanovena. V přírodě byly prokázány […]
Číst zprávu

Sinice – skrytá hrozba

Přemnožení sinic na přírodních koupalištích je jev, s kterým se jistě setkal každý z nás. V posledních letech to však není nic neobvyklého ani v nádržích sloužících jako zdroje pitné vody, což způsobuje řadu problémů úpravnám vody. Zdrojem problémů však obvykle nejsou sinice samotné, ale především látky, které produkují, ať již za svého života, nebo ty, které vznikají […]
Číst zprávu

Perfluorouhlovodíky ve vodě

Výzkum výskytu mikropolutantů včetně PFC (perfluorouhlovodíky, perfluorované látky – viz rámeček) v pitné vodě a jejich případný vliv na lidské zdraví je v současné době jedním z nejvýznamnějších výzkumných témat v oblasti pitné vody se značným celospolečenským potenciálem. Praktické aplikace přímo v provozech úpraven vody však za tímto základním výzkumem značně zaostávají a to přesto, […]
Číst zprávu

Přívalové povodně

Řadu obcí České republiky postihují pravidelně přívalové, nesprávně označované též jako bleskové, povodně. Jedná se o povodňové události probíhající na území do 100 ha v povodích do 10 km2. Každoročně na území ČR dochází k 60 – 100 přívalovým povodním, které poškozují obce zejména na horních částech toků a v podhorských či horských oblastech. Vyskytují […]
Číst zprávu