Cena předsedy GAČR za vynikající výzkum pro Martina Pivokonského

Doc. RNDr. Martin Pivokonský získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů. Tyto prestižní ceny udělované od roku 2003 dokládají špičkovou úroveň českého základního výzkumu.

Ceny jsou udělovány v pěti oblastech: technické vědy; vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Martin Pivokonský byl oceněn na poli technických věd za řešení projektu: Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/flokulace při úpravě vody.

Slavnostní předání proběhlo dne 30. září v sále Refektáře MFF UK na Malé Straně v Praze.

     

Kategorie Aktuality CZ, Hlavní baner.