ČR má měkké normy na pitnou vodu – článek v Hospodářských novinách

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 otiskly Hospodářské noviny na titulní straně článek "ČR má měkké normy na pitnou vodu". Článek pokračuje na str. 4 rozhovorem s ředitelem Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR Martinem Pivokonským o tom, jaké normy pro pitnou vodu bychom měli zavést/zpřísnit a proč.

V článku jsou zmíněny následující problematické látky:

  • vedlejší produkty desinfekce (chlorace) vody: 
    1) trihalogenmetany = THM (limit 100 µg/l x doporučený limit podle nejnovějších studií = 15 µg/l)
    2) halogenderiváty kyseliny octové = HAA (limit NENÍ)
  • pesticidy a jejich metabolity (limit 0,1 µg/l jednotlivě a 0,5 µg/l pesticidní látky celkem)
  • mikroplasty? (doposud nejsou studie, které by prokázaly jednoznačně negativní vliv na lidské zdraví)
  • další mikropolutanty? (léčiva, změkčovadla v plastech apod.)

Závěr? Potřeba zavádění nových (zpřísnění stávajících) ukazatelů kvality pitné vody a investování do nových technologií na úpravnách vody. Ministerstvo zdravotnictví prý o problému ví a čeká na vydání nové směrnice EU o pitné vodě. Bude to stačit?

Kategorie Aktuality CZ, UH v médiích.