ČRo Leonardo – pořad Třetí dimenze – „Voda stále vzácnější“ – 15.5.2009

ČRo Leonardo – pořad Třetí dimenze – „Voda stále vzácnější“ – 15.5.2009
Možné problémy vodárenské technologie rozebírají prof. Václav Janda z Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha a RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR.

 

Kategorie UH v médiích.