Dny otevřených dveří 2018

V rámci 18. ročníku Týdne vědy a techniky proběhly ve středu a ve čtvrtek 7. - 8. 11.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR.

Návštěvníci se mohli seznámit s konkrétními výzkumnými tématy a problémy, kterými se jednotlivé skupiny zabývají, ale také se dozvědět obecnější informace o hydrologii, reologii, mechanice tekutin nebo úpravě vody. Skupina hydrologie předvedla a vysvětlila fungování terénní meteorologické stanice, která je součástí lokálního systému pro předpovídání přívalových povodní. Zejména mladší část návštěvníků byla nadšená z modelu formování povodně, na kterém si mohla vyzkoušet funkčnost a vliv různých protipovodňových opatření. V reologických laboratořích si návštěvníci mohli prohlédnout skenovací elektronový mikroskop nebo kapilární a rotační reometr, dozvědět se něco o výrobě nanovláken nebo si vyzkoušet, jak se chovají tzv. nenewtonské kapaliny (škrob nebo magnetoreologická kapalina). V laboratořích úpravy vody se dozvěděli, jak se "dělá pitná voda", a jakými konkrétními postupy lze odstranit nežádoucí látky, jako jsou produkty sinic a řas, pesticidy, mikroplasty nebo léčiva a hormony. Děti si mohly vyzkoušet filtraci přes filtrační papír nebo změřit pH běžně dostupných látek (ocet, citron, čaj, voda, soda, mýdlo apod.). Skupina mechaniky tekutin předvedla vírový separátor, který umožňuje odstranit pevné nečistoty např. z kanalizačního systému, měřicí techniky v míchané nádobě nebo výsledky numerických simulací různých typů proudění. 

Prohlédnout si laboratoře a dozvědět se něco nového přijeli kromě jednotlivců z řad veřejnosti také studenti základních i středních škol z Prahy i vzdálenějších částí republiky, např. gymnázium PORG Libeň, gymnázium Říčany, SPŠ strojní v Olomouci, ZŠ Kamenice nebo ZŠ Cehnice.

Kategorie Aktuality CZ.