Publications

YearCitation
2023 Čermáková, L., Novotná, K., Pivokonský, M. (2023). Investigating microplastics at two drinking water treatment plants within a river catchment. EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 Apr 2023, EGU23-2560.
2023 Chára, Z. (2023). Numerical simulation of flow over stationary rough bed. AIP Conference Proceedings, 2849, 30001.
2023 Fialová, K., Motlochová, M., Čermáková, L., Novotná, K., Báčová, J., Roušar, T., Šubrt, J., Pivokonský, M.(2023). Removal of manganese by adsorption onto newly synthesized TiO2-based adsorbent during drinking water treatment. Environmental Technology, 44(9),1322-1333.
2023 Filip, P. (2023). Explicit expressions for a mean nanofibre diameter using input parameters in the process of electrospinning. Polymers, 15(16), 3371.
2023 Gebouský, O., Idžakovičová, K., Haidl, J. (2023). Mixing characteristics of unbaffled bioreactor with levitating radial impeller. Chemical Engineering Science, 276(July), 118801.
2023 Gebouský, O., Mařík, K., Haidl, J. (2023). Enhancement of gas entrainment rate in liquid-gas ejector pump. Chemical Engineering Research and Design. 189(January), 117-125.
2023 Hofbauer, M., Kincl, D., Vopravil, J., Kabelka, D., Vráblík, P. (2023). Preferential Erosion of Soil Organic Carbon and Fine-Grained Soil Particles—An Analysis of 82 Rainfall Simulations. Agronomy. 13(1), 217.
2023 Hofbauer, M., Šípek, V. (2023). Comparison of an organic farming system with a conventional farming system regarding the retention of plant available soil water during hydrologically extreme periods. In: Sborník Hydrologie, GIS a životní prostředí 2023. 14.-15.6., Lány. Praha: ČVUT. s. 6.
2023 Jeníček, M., Nedělčev, O., Hnilica, J., Šípek, V. (2023). Past and future decrease in snow in the central European rain-snow trasnsition zone. EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 Apr 2023, EGU23-5576.
2023 Kloudová, B., Strmeň, T., Vrkoslav, V., Chára, Z., Pačes, O., Cvačka J. (2023). Gas dynamic virtual nozzle sprayer for an introduction of liquid samples in atmospheric pressure ionization mass spectrometry. Analytical Chemistry, 95(8), 4196-4203.
2023 Krušinová, Z., Prokopová, M., Krystyník, P., Klusoň, P., Pivokonský, M. (2023). Is electrocoagulation a promising technology for algal organic matter removal? Current knowledge and open questions. CHEMBIOENG REV. 10(2), 222-230.
2023 Krystyník, P., Klusoň, P., Mašín, P., Šyc, M., Jadrný, J., Krušinová, Z. (2023). Implementation of electrocoagulation for reduction of Zn in an outlet stream from waste incineration plant. Chemical Engineerig and Processing, 188(June), 109368.
2023 Novotná, K., Čermaková, L., Pivokonský, M. (2023). Leaching of carbon, metals, and additives from microplastics to water. EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-2559.
2023 Novotná, K., Pivokonská, L., Čermáková, L., Prokopová, M., Fialová, K., Pivokonský, M. (2023). Continuous long-term monitoring of leaching from microplastics into ambient water – A multi-endpoint approach. Journal of Hazardous Materials. 444, Part A(February, 15), 130424.
2023 Polášková, M., Sedláček, T., Polášek, Z., Filip, P. (2023). Modification of Polyvinyl Chloride Composites for Radiographic Detection of Polyvinyl ChlorideRetained Surgical Items. Polymers. 15(3), 587.
2023 Procházka J., Šustková, V., Jirák, J., Tesař, M. (2023). Význam a problematika automatického měření sněhové pokrývky - studie pro oblast Šumavy. Meteorologické zprávy, 76(3), 73-83
2023 Shao, W., Li, M., Su, Y., Gao, H., Vlček, L. (2023). A modified Jarvis model to improve the expressing of stomatalresponse in a beech forest. Hydrological Processes, 37(8), e14955.
2023 Šípek, V., Vlček, L., Tesař, M., Zelíková, N., Hnilica, J. (2023). Časová proměnlivost hydraulických vlastností půdy a jejich vliv na odhad půdní vlhkosti. In: Hydrologie malého povodí 2023. 30.5.-1.6., Praha. Praha: ÚH AVČR, pp. 273-279.
2023 Šípek, V., Zelíková, N., Vlček, L., Toušková, J., Tesař, M. (2023). Soil moisture regime under different forest types. EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 Apr 2023, EGU23-12770.
2023 Vlček, L., Falátková, K. (2023). Zapojení rašelinišť do odtoku z povodí. In: Hydrologie malého povodí 2023. 30.5.-1.6., Praha. Praha: ÚH AVČR, pp. 368-372.
1 2 3 11 34 Next › Poslední »