Publications

YearCitation
2023 Kloudová, B., Strmeň, T., Vrkoslav, V., Chára, Z., Pačes, O., Cvačka J. (2023). Gas dynamic virtual nozzle sprayer for an introduction of liquid samples in atmospheric pressure ionization mass spectrometry. Analytical Chemistry. 95(8), 4196-4203.
2023 Krušinová, Z., Prokopová, M., Krystyník, P., Klusoň, P., Pivokonský, M. (2023). Is electrocoagulation a promising technology for algal organic matter removal? Current knowledge and open questions. CHEMBIOENG REV. 10(2), 222-230.
2023 Krystyník, P., Klusoň, P., Mašín, P., Šyc, M., Jadrný, J., Krušinová, Z. (2023). Implementation of electrocoagulation for reduction of Zn in an outlet stream from waste incineration plant. Chemical Engineerig and Processing. 188(June), 109368.
2023 Matoušek, T., Adamová, S., Figueroa, A. G., Musil, S., Prokopová, M., Pivokonský, M., Filella, M. (2023). Hydride generation methods with ICP-MS/MS for (sub)ppt speciation analysis of antimony, arsenic, germanium and tellurium in natural uncontaminated waters. In: Book of Abstrakt (ICOBTE) & (ICHMET) 2023. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, Special Session 10: 84561, pp. 296.
2023 Matoušek, V., Chára, Z., Konfršt, J. (2023). Settling slurry transport: effects of solids grading and pipe inclination. In T. Jones, ed. Advances in Slurry Technology. London: IntechOpen.
2023 Matoušková, M., Fraindová, K., Bejčková, M., KLiment, Z., Vlach, V., Vlček, L. (2023). Dynamics of dissolved organic carbon in surface water during extreme rainfall-runoff events. In: Tolasz, R., Polcarová, E., eds., Sborník příspěvků z První konference projektu PERUN. Praha: ČHMÚ, pp. 281–287.
2023 Mikuška, P., Alexa, L., Kouřilová, S., Cigánková, H., Křůmal, K., Itterheimová, P., Kubáň, P., Matoušek, T., Barešová, M., Pivokonský, M. (2023). Forest springs, a safe source of drinking water? In: Suchánková, L., ed. Sborník konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, s. 63-64.
2023 Novotná, K., Čermaková, L., Pivokonský, M. (2023). Leaching of carbon, metals, and additives from microplastics to water. EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-2559.
2023 Novotná, K., Pivokonská, L., Čermáková, L., Prokopová, M., Fialová, K., Pivokonský, M. (2023). Continuous long-term monitoring of leaching from microplastics into ambient water – A multi-endpoint approach. Journal of Hazardous Materials. 444, Part A(February, 15), 130424.
2023 Pivokonský, M., Prokopová, M., Dytrych, P., Krystyník, P. (2023). Optimalizace in-line koagulace před membránovou filtrací na ÚV Bojkovice. Praha: Česká voda - MEMSEP, a.s. (souhrnná výzkumná zpráva)
2023 Polášková, M., Sedláček, T., Polášek, Z., Filip, P. (2023). Modification of Polyvinyl Chloride Composites for Radiographic Detection of Polyvinyl ChlorideRetained Surgical Items. Polymers. 15(3), 587.
2023 Procházka J., Šustková, V., Jirák, J., Tesař, M. (2023). Význam a problematika automatického měření sněhové pokrývky - studie pro oblast Šumavy. Meteorologické zprávy. 76(3), 73-83
2023 Shao, W., Li, M., Su, Y., Gao, H., Vlček, L. (2023). A modified Jarvis model to improve the expressing of stomatalresponse in a beech forest. Hydrological Processes. 37(8), e14955.
2023 Šípek, V., Vlček, L., Tesař, M., Zelíková, N., Hnilica, J. (2023). Časová proměnlivost hydraulických vlastností půdy a jejich vliv na odhad půdní vlhkosti. In: Hydrologie malého povodí 2023. 30.5.-1.6., Praha. Praha: ÚH AVČR, pp. 273-279.
2023 Šípek, V., Zelíková, N., Vlček, L., Toušková, J., Tesař, M. (2023). Soil moisture regime under different forest types. EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 Apr 2023, EGU23-12770.
2023 Sochorová, H., Andreides, D., Hložanka, F., Prokopová, M., Stejskal, O. Chalupa, L., Šmejkalová, P., Dolejš, P. (2023). Digitální dvojče úpravny vody - vývoj a využití v praxi. In Kabelková, I. et al., eds. 15. bienální konference CzWA VODA 2023, 20. - 22. 9., Litomyšl. Brno: CzWA, pp. 166-173.
2023 Vlček, L., Falátková, K. (2023). Zapojení rašelinišť do odtoku z povodí. In: Hydrologie malého povodí 2023. 30.5.-1.6., Praha. Praha: ÚH AVČR, pp. 368-372.
2023 Weiss, T., Vlček, L. (2023). Can peat reduce evaporation during dry periods? EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 Apr 2023, EGU23-16283.
2023 Zelíková, N., Šípek, V. (2023). Kam a kolik vody odvádí stromy?. In: Hydrologie malého povodí 2023. 30.5.-1.6., Praha. Praha: ÚH AVČR, pp. 337-343.
2022 Benlikaya, R., Slobodian, P., Říha, P., Puliyalil, H., Cvelbar, U., Olejník, R. (2022). Ammonia plasma-treated carbon nanotube/epoxy composites and their use in sensing applications. Express Polymer Letters. 16(1), 85-101.
« První ‹ Previous 1 2 3 4 12 35 Next › Poslední »