Publications

YearCitation
2023 Novotná, K., Pivokonská, L., Čermáková, L., Prokopová, M., Fialová, K., Pivokonský, M. (2023). Continuous long-term monitoring of leaching from microplastics into ambient water – A multi-endpoint approach. Journal of Hazardous Materials. 444, Part A(February, 15), 130424.
2023 Polášková, M., Sedláček, T., Polášek, Z., Filip, P. (2023). Modification of Polyvinyl Chloride Composites for Radiographic Detection of Polyvinyl ChlorideRetained Surgical Items. Polymers. 15(3), 587.
2023 Procházka J., Šustková, V., Jirák, J., Tesař, M. (2023). Význam a problematika automatického měření sněhové pokrývky - studie pro oblast Šumavy. Meteorologické zprávy, 76(3), 73-83
2023 Shao, W., Li, M., Su, Y., Gao, H., Vlček, L. (2023). A modified Jarvis model to improve the expressing of stomatalresponse in a beech forest. Hydrological Processes, 37(8), e14955.
2023 Šípek, V., Vlček, L., Tesař, M., Zelíková, N., Hnilica, J. (2023). Časová proměnlivost hydraulických vlastností půdy a jejich vliv na odhad půdní vlhkosti. In: Hydrologie malého povodí 2023. 30.5.-1.6., Praha. Praha: ÚH AVČR, pp. 273-279.
2023 Šípek, V., Zelíková, N., Vlček, L., Toušková, J., Tesař, M. (2023). Soil moisture regime under different forest types. EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 Apr 2023, EGU23-12770.
2023 Vlček, L., Falátková, K. (2023). Zapojení rašelinišť do odtoku z povodí. In: Hydrologie malého povodí 2023. 30.5.-1.6., Praha. Praha: ÚH AVČR, pp. 368-372.
2023 Weiss, T., Vlček, L. (2023). Can peat reduce evaporation during dry periods? EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 Apr 2023, EGU23-16283.
2023 Zelíková, N., Šípek, V. (2023). Kam a kolik vody odvádí stromy?. In: Hydrologie malého povodí 2023. 30.5.-1.6., Praha. Praha: ÚH AVČR, pp. 337-343.
2022 Benlikaya, R., Slobodian, P., Říha, P., Puliyalil, H., Cvelbar, U., Olejník, R. (2022). Ammonia plasma-treated carbon nanotube/epoxy composites and their use in sensing applications. Express Polymer Letters. 16(1), 85-101.
2022 Čermáková, L., Fialová, K., Kopecká, I., Barešová, M., Pivokonský, M. (2022). Investigating adsorption of model low-MW AOM components onto different types of activated carbon – influence of temperat­ure and pH value. Environmental Technology. 43(8), 1152-1162.
2022 Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Petříček, R., Semerád, J., Cajthaml, T., Pivokonská, L., Pivokonský, M. (2022). Poloprovoz úpravny vody s technologií koagulace/flokulace a adsorpce perfluorovaných organických sloučenin (PFCs). Praha: VHS Vrchlice - Maleč, a.s. (poloprovoz)
2022 Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Semerád, J., Petříček, R., Pivokonská, L., Cajthaml, T., Pivokonský, M. (2022). Možnosti odstraňování perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) na úpravnách pitné vody a jejich výskyt ve zdrojích pitné vody v ČR. Praha: VHS Vrchlice - Maleč. (souhrnná výzkumná zpráva)
2022 Chára, Z., Klaboch, L. eds. (2022). 34th Symposium on anemometry: Proceedings, May 31-June 1, Holany–Litice. Prague: Institute of Hydrodynamics CAS.
2022 Chára, Z., Matoušek, V., Novotný, J., Konfršt, J. (2022). Analýza pohybu bimodální suspenze u stěny potrubí. In Chára, Z., Klaboch, L., eds., 34th Symposium on Anemometry: Proceedings, May 31-June 1, Holany-Litice. Prague: IH CAS, 17-22.
2022 Tumajer, J., Begović, K., Čada, V., Jeníček, M., Lange, J., Mašek, J., Kaczka, R.J., Rydval, M., Svoboda, M., Vlček, L., Treml, V. (2022). Ecological and methodological drivers of non-stationarity in tree growth response to climate. Global Change Biology, 29(2), 462-476.
2022 Fialová, K., Motlochová, M., Čermáková, L., Novotná, K., Pivokonský, M. (2022). Manganese removal by newly synthesized TiO2-based adsorbent during drinking water treatment . In: Proceedings Water Safety Conference 2022. June 22-24, Narvik. Narvik: IWA.
2022 Filip, P., Peer, P., Zelenková, J. (2022). An onset of beadless character of electrospun poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) nanofibres. In: Silva Gomes, J., Meguid, S., eds. Proceedings M2D2022, June 26-30, Funchal. Porto: INEGI, 337-338.
2022 Filip, P., Peer, P., Zelenková, J. (2022). Dependence of poly(vinyl butyral) electrospun fibres diameter on molecular weight and concentration. Journal of Industrial Textiles. 51(1_suppl), 1612S-1626S.
2022 Filip, P., Sedláček, T., Peer, P., Juřička, T. (2022). Electrospun sound-absorbing nanofibrous webs from recycled poly(vinyl butyral). Polymers, 14(22), 5049.
« První ‹ Previous 1 2 3 4 12 34 Next › Poslední »