Pozvánka na konferenci

                               Hydrologie malého povodí

                                                   30. 5. – 1. 6. 2023

                                                                           místo konání: Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků (sály č. 213 a 217)

 

Tematické okruhy

 1.  Globální vlivy a změny v režimu vodních zdrojů v malém povodí
 2.  Komplexní monitoring a bilance zásob vody v malých povodích
 3.  Hydrologické extrémy (přívalové povodně; sucho – typy a hodnocení)
 4.  Vliv vegatačního krytu a způsobu využití povodí na vodní režim
 5.  Transportní procesy  v půdě a vliv hydrofobie povrchové vrstvy na ně
 6.  Hydrologické modelování; nejistoty v hydrologickém modelování
 7.  Látkové toky v malém povodí a eutrofizace povrchových vod
 8.  Malá povodí v horský oblastech (usazené srážky, akumulace a tání sněhu, atd.)
 9.  Nové metody, techniky a přístrojové vybavení v hydrologii a hydroekologii

Pořadatelé

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
ČVTVHS, z. s.

ve spolupráci s:

 • Ústavem hydrológie SAV Bratislava
 • Českým hydrometeorologickým ústavem
 • Českým národním výborem pro hydrologii
 • Českým národním komitétem geodetickým a geofyzikálním (asociací IAHS)

 pod záštitou: České komise pro UNESCO

 

 

Odborný garant

Ing. Miroslav Tesař, CSc. ÚH AVČR, v. v. i.
Pod Paťankou 30/5 160 00 Praha 6 – Dejvice, miroslav.tesar@nulliol.cz

Vědecký výbor konference

Císlerová Milena, FSv ČVUT, Praha
Daňhelka Jan, ČHMÚ, Praha
Holko Ladislav, ÚH SAV, Bratislava
Kodešová Radka, ČZU, Praha
Kulhavý Zbyněk, VÚMOP, Praha
Lichner Ľubomír, ÚH SAV, Bratislava
Miklánek Pavol, ÚH SAV, Bratislava
Parajka Juraj, TU, Vídeň
Pekárová Pavla, ÚH SAV, Bratislava
Pivokonský Martin, ÚH AV ČR, Praha
Rieder Mark, ČHMÚ, Praha
Škvarenina Jaroslav, TU, Zvolen
Tesař Miroslav, ÚH AV ČR, Praha
Vogel Tomáš, FsV ČVUT, Praha

Organizační garant 

Ing. Václav Bečvář, CSc. ČVTVHS, z.s., Novotného lávka 5 116 68 Praha 1, voda@nullcvtvhs.cz

Přípravný výbor konference

Bečvář Václav, ČVTVHS, Praha
Hnilica Jan, ÚH AV ČR, Praha
Hnilicová Soňa, ÚH AV ČR, Praha
Šípek Václav, ÚH AV ČR, Praha
Tesař Miroslav, ÚH AV ČR, Praha

      
      Důlěžité termíny

 • závazná přihláška                           17. 4. 2023
 • zaslání plného textu příspěvku       1. 5. 2023
 • objednávka                                       23. 5. 2023

Registrační poplatek

   4 600 Kč  pro individuální účastníky
 15 000 Kč  pro firemní prezentaci

   Pro přihlášení vyplňte on-line přihlášku, příspěvky a
   objednávky pak zasíljete na adresu hmp@nullih.cas.cz.

 

             

 

                                                    

 

                                                                              

Kategorie Dlaždice, Hlavní baner.

One Comment

 1. Pingback: Hydrologie malého povodí – konference | KUTNÁ HORA

Comments are closed.