Hydrologie malého povodí

konference

                                          

Tematické okruhy

 1.  Globální vlivy a změny v režimu vodních zdrojů v malém povodí
 2.  Komplexní monitoring a bilance zásob vody v malých povodích
 3.  Hydrologické extrémy (přívalové povodně; sucho – typy a hodnocení)
 4.  Vliv vegatačního krytu a způsobu využití povodí na vodní režim
 5.  Transportní procesy  v půdě a vliv hydrofobie povrchové vrstvy na ně
 6.  Hydrologické modelování; nejistoty v hydrologickém modelování
 7.  Látkové toky v malém povodí a eutrofizace povrchových vod
 8.  Malá povodí v horský oblastech (usazené srážky, akumulace a tání sněhu, atd.)
 9.  Nové metody, techniky a přístrojové vybavení v hydrologii a hydroekologii

Pořadatelé

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
ČVTVHS, z. s.

ve spolupráci s:

 • Ústavem hydrológie SAV Bratislava
 • Českým hydrometeorologickým ústavem
 • Českým národním výborem pro hydrologii
 • Českým národním komitétem geodetickým a geofyzikálním (asociací IAHS)

 pod záštitou: České komise pro UNESCO

Vědecký výbor konference

Císlerová Milena, FSv ČVUT, Praha
Daňhelka Jan, ČHMÚ, Praha
Holko Ladislav, ÚH SAV, Bratislava
Kodešová Radka, ČZU, Praha
Kulhavý Zbyněk, VÚMOP, Praha
Lichner Ľubomír, ÚH SAV, Bratislava
Miklánek Pavol, ÚH SAV, Bratislava
Parajka Juraj, TU, Vídeň
Pekárová Pavla, ÚH SAV, Bratislava
Pivokonský Martin, ÚH AV ČR, Praha
Rieder Mark, ČHMÚ, Praha
Škvarenina Jaroslav, TU, Zvolen
Tesař Miroslav, ÚH AV ČR, Praha
Vogel Tomáš, FsV ČVUT, Praha

Odborný garant

Ing. Miroslav Tesař, CSc. ÚH AVČR, v. v. i.
Pod Paťankou 30/5 160 00 Praha 6 – Dejvice, miroslav.tesar@nulliol.cz

Hydrologie malého povodí 2023

Hydrologie malého povodí 2017

 • 18. 4. 2017 – 20. 4. 2017
 • Sborník (.pdf, 25 MB)

Hydrologie malého povodí 2014

 • 22. 4. 2014 – 24. 4. 2014
 • Sborník (.pdf, 28 MB)

Hydrologie malého povodí 2011

 • 08. 3. 2011 – 10. 3. 2011
 • Sborník (.pdf, 28 MB) 

Hydrologie malého povodí 2008

 • 23. 4. 2008 – 24. 4. 2008
 • Sborník (.pdf, 9 MB)

Hydrologie malého povodí 2005

 • 14. 9. 2005 – 15. 9. 2005
 • Sborník (.pdf, 17 MB)

Hydrologie půdy v malém povodí 2003

 
Licence Creative Commons   Všechny uvedené sborníky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Licence.

              

            

 

   
Kategorie Nezařazené.