Hydrologie: Analýza srážek v měnícím se klimatu

Vědci z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU popsali, jak se mění korelační pole srážek v klimatických projekcích, jak jsou tyto změny významné, a co je ovlivňuje. Výsledky byly publikovány v prestižním časopise Hydrology and Earth System Sciences.

Vývoj klimatického systému, počítaný klimatickými modely, je předmětem intenzivního výzkumu. Jedním z ukazatelů majících značnou výpovědní hodnotu jsou korelační pole popisující vzájemné vazby mezi hodnotami meteorologických prvků (srážek, teplot, vlhkostí vzduchu atp.) na různých místech a v různých časech. V případě srážek mají korelační pole vliv na celkovou hydrologickou odezvu krajiny na srážkové události (zvýšení průtoku, průběh povodně v čase). Klimatické projekce (viz rámeček) zachycují mimo jiné i změny těchto korelačních polí. Tyto změny mohou být značné a predikovat změnu v hydrologickém chování krajiny.

KLIMATICKÁ PROJEKCE

Je obecně jakákoliv předpověď budoucího stavu klimatického systému. Obvyklým nástrojem při tvorbě projekcí jsou KLIMATICKÉ MODELY, což jsou počítačové programy, simulující vývoj klimatického systému. Projekce lze však získat i jiným způsobem, např. expertním posouzením nebo statistickými postupy.

Ilustrační foto (zdroj: zeenews.india.com)

Vědci však zjistili, že pohled na korelační pole je zatížen značným šumem, znesnadňujícím interpretaci změn. Vyvinuli proto matematickou proceduru, která uvedený šum identifikuje a odstraňuje. Ukázalo se, že jádro korelačních polí (tzn. data po odstranění šumu) zůstává u klimatických projekcí srážek v podstatě neměnné. Tento výsledek značně usnadňuje analýzy klimatických dat a ukazuje, že vývoj srážek lze považovat za lineární transformaci současného stavu. Uvedená procedura je navíc obecně využitelná v analýze jakýchkoliv mnohorozměrných dat.

Zdroj: Článek v časopise Hydrology and Earth System Sciences

Kategorie Aktuality CZ.