Hydrologové z ÚH se podílejí na výzkumu v Etiopii

Ústav pro hydrodynamiku zahájil spolupráci s organizací Člověk v tísni na projektu České rozvojové agentury s názvem: Adaptace zemědělských systémů na změny klimatu na rozvodí Reqame v oblastech Halaba a Silte.

Tento region je jedním z nejúrodnějších a zároveň nejvíce zalidněných v celé Etiopii. Díky necitlivým zásahům do krajiny však během období dešťů dochází k postupnému odnosu úrodné půdy. Každý rok jsou tak další a další farmáři nuceni opustit svá pole, která je již nedokáží uživit, a přestěhovat se jinam – obvykle do již přelidněných měst. Hlavním úkolem tohoto projektu je zabránit nebo alespoň výrazně snížit dopady ničivé eroze a pomoci nastavit dlouhodobě udržitelné zemědělství. Jedním z cílů, na kterých se Ústav pro hydrodynamiku spolu s organizací All for Soil podílí, je analýza stávajících podmínek a následný návrh krajinotvorných opatření pro omezení vodní eroze a zvýšení retenčního potenciálu půdy.

africká savana s projevy silné eroze

Kategorie Aktuality CZ.