Instalace čidel půdní vlhkosti na Šumavě

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK byla v povodí Modravského a Roklanského potoka nainstalována čidla půdní vlhkosti, která budou sloužit k objasnění a kvantifikaci závislosti mezi pozorovanou půdní vlhkostí a zvýšenými vodními stavy v profilu Vydra, Modrava. Cílem studie je vytvoření nového předpovědního systému přívalových povodní, který je založen na kombinaci měřených údajů o nasycení povodí, meteorologické předpovědi a metodami umělé inteligence. Akce byla provedena v rámci aktivity „Studie vzájemného vztahu půdní vlhkosti a náchylnosti povodí ke vzniku přívalové povodně” financované výzkumným programem Voda pro život – Strategie AV21.

Kategorie Aktuality CZ, Hlavní baner.