Jak probíhaly Dny otevřených dveří ÚH 2019

V rámci 19. ročníku Týdne vědy a techniky proběhly ve středu a ve čtvrtek 13. - 14. 11. 2019 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Dopoledne byla vyhrazena školám, odpoledne veřejnosti.

Návštěvníci se mohli seznámit s konkrétními výzkumnými tématy a problémy, kterými se jednotlivé skupiny zabývají, ale také se dozvědět obecnější informace o úpravě vody, hydrologii nebo reologii.

Skupina hydrologie předvedla a vysvětlila fungování terénní meteorologické stanice, která je součástí lokálního systému pro předpovídání přívalových povodní. Žáci základních škol byli nadšeni z modelu formování povodně, na kterém si mohli vyzkoušet funkčnost a vliv různých protipovodňových opatření. Letošní novinkou byl model tvorby odtoku vody z krajiny, kde bylo možné pozorovat, která půda vodu vsakuje nejlépe.

V laboratořích úpravy vody se návštěvníci dozvěděli, jak se v úpravnách vody vyrábí pitná voda, a jakými konkrétními postupy lze odstranit nežádoucí látky, jako jsou produkty sinic a řas, pesticidy, mikroplasty nebo léčiva a hormony. Součástí ukázek byla také tzv. sklenicová zkouška, která slouží pro určení "správné" dávky koagulačního činidla a koagulačního pH, při kterých je úprava vody nejúčinnější. Děti si pak mohly vyzkoušet orientační stanovení pH běžně dostupných látek (ocet, citron, čaj, voda, soda, mýdlo apod.). 

reologických laboratořích si návštěvníci mohli prohlédnout skenovací elektronový mikroskop nebo kapilární a rotační reometr, dozvědět se něco o výrobě nanovláken nebo si vyzkoušet, jak se chovají tzv. nenewtonské kapaliny (škrob nebo magnetoreologická kapalina).

Prohlédnout si laboratoře a dozvědět se něco nového přijeli kromě jednotlivců z řad veřejnosti také studenti základních i středních škol z Prahy i okolí, např. gymnázium Jaroslava Seiferta (Praha 9), gymnázium Voděradská (Praha 10), ZŠ U Santošky (Praha 5),  ZŠ Mníšek pod Brdy nebo ZŠ Únětice.

Kategorie Aktuality CZ.