Výzkum úniku plynu z vozidel na CNG

Experti z Technického ústavu požární ochrany, Ústavu pro hydrodynamiku AV ČRVysoké školy chemicko-technologické zkoumali rizika spojená s únikem plynu z CNG vozidel. Předmětem výzkumu byl požár vozidla s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn) na volném prostranství i v podzemních garážích, ale i pouhý únik plynu v uzavřených prostorách (v podzemních, ale i běžných soukromých garážích). O výzkumu informoval časopis AV ČR A/Věda a výzkum  v článku Jak uhasit (vášně kolem aut na) CNG.

Auta, respektive jejich nádrže, při požáru nevybuchují!

Ať už jde o  naftu nebo benzin. Nádrže kapalných paliv se u  moderních aut vyrábějí z  umělých hmot a plast se při požáru rychle rozteče, palivo se vylije pod automobil, začne se odpařovat a hořet. Požár sice nabyde na intenzitě, ale je lokalizovaný a víceméně předvídatelný. Může ovšem docházet k menším výbuchům; během požáru totiž mohou explodovat pneumatiky, tlumiče či hydraulické vzpěry víka zavazadlového prostoru, ale také patrony airbagů.

Požár CNG vozidla na volném prostranství

Jinak to vypadá v  případě CNG. Nádrže jsou většinou ocelové a zemní plyn je v nich stlačen na 200 barů. Riziko výbuchu tedy logicky existuje. Nádrž CNG vozidel je proto vybavena bezpečnostním ventilem (přesněji řečeno „přetlakovým zařízením spouštěným teplotou“), který obsahuje nízkotavný kov, který začíná tát při 110°C­. Při této teplotě roztavený kov vyteče z pojistky, píst ventilu se popustí dolů a výtokovými otvory se plyn vypustí ven z nádrží, aby nedošlo k jejich explozi.

Požár CNG vozidla v podzemních garážích

V čem je rozdíl oproti požáru na volném prostranství? Předně hrozí rozšíření požáru na vedle stojící vozidla. Kam přesně se oheň rozšíří, záleží na nasměrování trysek teplotního pojistného ventilu. Původní předpoklad byl, že plameny se budou šířit směrem za automobil, ostatně bylo by to logické, protože nádrže jsou umístěné vzadu pod zavazadlovým prostorem. Ukázalo se však, že se kolem nádrží vytvoří vír a ten zezadu auta nasává vzduch, který se mísí s unikajícím zemním plynem pod autem v prostoru nádrží. Celá směs se tlačí dopředu pod řidiče a vytéká ze stran auta.

Únik plynu z CNG vozidla

Co se bude dít v podzemní garáži, pokud dojde k úniku plynu z CNG vozidla? Možná se budete divit, ale auta s CNG pohonem nejsou v podzemních garážích zakázaná. Od roku 2011 je jejich vjezd do hromadných garáží povolen, ovšem pouze při splnění definovaných technických požadavků, což je především instalace adekvátního havarijního větrání a detektorů. Důvodem je fakt, že metan, hlavní součást CNG, tvoří se vzduchem výbušnou směs (při koncentraci metanu mezi 8 a 14,5 % obj.). Zemní plyn se drží pod stropní konstrukcí, kde jsou zpravidla instalována všechna světla, takže iniciace je velmi snadná a může dojít k výbuchu a požáru. I kdyby světla nesvítila, jako iniciace poslouží už velmi malý výboj (např. klíče upuštěné na zem, výboj statické elektřiny – „rána“, kterou pocítíte při otvírání dveří auta, když berete za kliku). Proto jsou detektory nastaveny tak, aby se již při dosažení 10 % dolní meze výbušnosti aktivovalo nucené provozní větrání, při 20 % havarijní větrání a při 50 % dolní meze výbušnosti je vyhlášen požární poplach. Měřítka jsou velmi přísně nastavená, aby nedošlo k neštěstí.

Základem je pravidelný kvalitní servis

Velká část nehod způsobená plynem je zapříčiněna špatnou údržbou. Zejména dodatečné přestavby na pohon LPG či CNG mohou být riskantní. Pozor je třeba si dát především při koupi ojetiny: vyplatí se zkontrolovat, zda nádrže nejsou potlučené nebo prorezlé. Stačí malá škvírka a je zaděláno na problém. Naopak nová auta s instalací přímo od výrobce by měla být bezpečná.

Kategorie Aktuality CZ, UH v médiích.