Kniha autorů ÚH získala prestižní ocenění

Kniha Koagulace při úpravě vody – teorie a praxe autorského kolektivu skupiny úpravy vody vedeného doc. RNDr. Martinem Pivokonským byla oceněna diplomem akademika Theodora Ježdíka, který uděluje Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z. s. Ocenění bylo uděleno dne 26. října 2021 na valné hromadě ČVTVHS, z. s.

Diplom akademika Theodora Ježdíka je udělován stěžejním dílům z oblasti teorie, výzkumu, vývoje, přípravy, výstavby a provozu vodohospodářských děl a zařízení, která vznikla na území České republiky.

Kategorie Aktuality CZ, Hlavní baner.